...
Avyttringen av PM2 i Gävle är slutförd

BillerudKorsnäs meddelar att den tidigare aviserade försäljningen av pappersmaskin PM2 vid produktionsenheten i Gävle till det nybildade företaget SwedPaper AB (läs här), nu har godkänts av relevanta konkurrensmyndigheter och att affären har slutförts.
Affären är ett led i uppfyllandet av de krav som EU-kommissionen ställde vid godkännandet av samgåendet mellan Billerud och Korsnäs och innebär att PM2 vid Gävle-enheten avyttras till SwedPaper. Övrig verksamhet vid produktionsenheten i Gävle berörs ej av affären utan kvarstår oförändrad i BillerudKorsnäs ägo.


BillerudKorsnäs kommer efter avyttringen bland annat att leverera insatsvaror såsom massa, ånga och vatten till SwedPaper. BillerudKorsnäs kommer att till SwedPaper sälja en årlig massavolym om maximalt 66.000 ton. Prissättningen avseende massa kommer att följa gällande marknadspris.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2013-08-14

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Köp/Försäljning/Samgående

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK