...
Växande global marknad för plastfilmer

Marknadsanalysföretaget Ceresana har genomfört en undersökning av framtiden för den globala förpackningsfilmsmarknaden. Enligt denna beräknas den globala efterfrågan på plastfilm att stadigt växa och år 2020 uppgå till cirka 71 miljoner ton.
I undersökningen ingår alla typer av plastfilm, från tunnaste foliekvaliteter till tjocka, styva plastark. Strategiskt fokus i undersökningen ligger dock på sådana flexibla plastfilmer, som används exempelvis till förpackningsändamål, såväl till livsmedelsförpackningar som till andra typer av förpackningar.


I rapporten har man också redovisat analyser av framtidsutsikterna för plastfilmsapplikationer som påsar, säckar samt sträck- och krympfilmer.

Vid sidan av förpackningar används plastfilmer och plastfolier även inom andra områden och här har rapporten speciellt inriktat sig på plastfilmsanvändning inom jordbruket samt filmer som används inom industri, handel, etc. för isolering, byggändamål, till kontorsprodukter, mm.

Enligt studien finns det tydliga regionala skillnad i efterfrågan på plastfilmer. Speciellt anmärkningsvärd är skillnaden i efterfrågan mellan mättade industriella marknader och de framväxande dynamiska marknaderna i Asien-Pacific-området, Sydamerika, Mellanöstern och delar av Östeuropa.
Kina och Indien har en enorm tillväxtspotential, enligt studien, och svarar gemensamt för en tredjedel av den globala platsfilmsmarknaden.

Ceresana är ett ledande internationellt marknadsanalys- och konsultföretag för industrisektorn. Företaget har kontor i Constance, Wien och Hong Kong.

En utförlig redogörelse för Ceresanas studie om plastfilmer finns i pdf-dokumentet, som kan laddas ner via länken nedan:

Ladda ner PDF: Ceresana-filmstudie.pdf


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2013-08-14

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaterial Marknad Plast

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK