...
Fokus på tillverkande SMF på SWIRA:s automationskonferens

I samband med underleverantörsmässan Elmia Subcontractor, som hålls på Elmia i Jönköping 12 – 15 november i år, kommer industrirobotföreningen SWIRA att arrangera sin årliga konferens om robotbaserad automation. Temat för årets konferens är ”Hållbar produktion för konkurrenskraft” med särskilt fokus på tillverkande små och medelstora företag (SMF).
”Målet med konferensen är att förmedla handfast kunskap och höja robotautomationskompetensen hos de mindre, tillverkande företagen”, säger Lina Kåvestam (bilden), projektledare för Elmia Automation.


Att stärka konkurrenskraften hos den svenska tillverkningsindustrin är en i allra högsta grad aktuell fråga, menar SWIRA. Den svenska enhetsarbetskostnaden i tillverkningsindustrin ligger idag betydligt över EU-genomsnittet bla beroende på den starka kronan. Detta påverkar i hög grad exportberoende svenska tillverkningsföretag och ökar risken för utslagning eller utflyttning av verksamhet från Sverige.
”Sverige har varit ett föregångsland när det gäller att automatisera och effektivisera produktionsprocesser vid större produktionsvolymer. Bilden ser annorlunda ut om man betraktar mindre och medelstora tillverkningsföretag, som utgör mer än 70 procent av alla tillverkningsföretag i Sverige. Automationsgraden är överlag låg i dessa företag, vilket bland annat beror på att tillverkningen ofta sker i små serier och omfattar många varianter”, säger Ove Leichsenring, vice ordförande i SWIRA.

I nyligen presenterade forskningsrapporter från International Federation of Robotics (IFR) och Copenhagen Business School har man konstaterat att de ekonomiska effekterna av automatisering i ett företag är betydande. I rapporterna visas att företag, som automatiserar, ökar sin globala konkurrenskraft och därmed förmågan att överleva på sikt. Dessutom ökar företagen sina marknadsandelar, vilket i många fall innebär att man nyanställer personal.

Samarbetspartners för SWIRA-konferensen är FKG (Fordonskomponentgruppen), SAG (Svenska Automationsgruppen) och automationsmässan Elmia Automation. Konferensen arrangeras den 12 november.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2013-08-15

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Marknad Maskin och Utrustning Robotteknik

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK