Höga priser ger sämre livsmedelsförsäljning

Svenska marknadsanalysföretaget The Masterclass Network har sammanställt sin kvartalsrapport med statistik gällande tillväxttakten för livsmedelsförsäljningen i 34 europeiska länder och regioner.
I rapporten “Quarterly Food Retail Growth: Q2 2013” kan utläsas att tillväxten överlag försämrats ytterligare under det andra kvartalet 2013, men också att de europeiska länderna uppvisar stora inbördes skillnader.


Förpackningsklustret Packbridge, som kan räkna in The Masterclass Network som en av sina 220 medlemmar, skriver i sitt senaste nyhetsbrev att enligt rapporten är hög livsmedelsinflation med stigande matpriser något som generellt håller tillbaka tillväxten i Europa och får konsumenter att spendera på annat än livsmedel. Men det finns också exempel på länder med en mer positiv utveckling: I Lettland till exempel har man gått från ett i det närmaste grekiskt krisläge till en ihållande uppgång.

”Att hålla koll på tillväxttrenderna på livsmedelsområdet är egentigen en självklarhet för varje Pan-europeiskt arbetande företag med koppling till livsmedelssektorn”, kommenterar The Masterclass Networks chefsanalytiker och grundare Johan Berglund (undre bilden).


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2013-08-19

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Livsmedel Marknad Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK