...
Starkt år för förpackningsjätten Amcor

Australiska förpackningsjätten Amcor redovisar en markant vinstökning för sitt bokföringsår, som slutade den 30 juni. Vinsten efter skatt blev 689,5 miljoner australiska dollar (drygt 4 miljarder kronor) vilket ska jämföras med föregående finansiella år, då vinsten efter skatt blev 634,9 miljoner dollar (drygt 3,7 miljarder kr).
Av Amcors affärssegment hade speciellt divisonen för flexibla förpackningar ett starkt år med en vinstökning på 11,9 procent och en rekordavkastning på 24 procent.
”Vårt resultat visar på ännu ett år med högre vinster och högre avkastning”, säger Amcors VD och koncernchef Ken MacKenzie (bilden).


Amcor-koncernens omsättning för den löpande verksamheten under finansåret 1 juli 2012 – 30 juni 2013 uppgick till 12,425 miljarder AUS dollar (drygt 73 miljarder kronor!) och det operativa kassaflödet till 739,5 miljoner dollar (knappt 4,4 miljarder kr), vilket motsvarar ökningar med 1,9 respektive 14,9 procent jämfört med föregående finansår.

Vinstökningen efter skatt blev 8,6 procent, jämfört med föregående finansår. I den ökningen är då medräknat en negativ inverkan på 13,8 miljoner dollar, orsakad av den starka australiska dollarn. Omräknat till en konstant valutakurs blev vinstökningen efter skatt 10, 8 procent.

”De viktigaste orsakerna till våra ökade intäkter och vinster är fördelar från de senaste förvärven, fortsätt tillväxt i våra verksamheter på tillväxtmarknaderna och en ständigt förbättrad ekonomi i de operativa delarna av koncernen”, skriver Ken MacKenzie i sin kommentar till årsbokslutet.

Amcor-chefen tror också på en fortsatt stark ökning för den världsomspännande förpackningskoncernen.

”Det är en spännande tid för Amcor och bolaget är väl rustat för att leverera fortsatt vinsttillväxt, inte minst tack vare att vi har en omfattande närvaro i de globala tillväxtmarknaderna, där våra verksamheter konsekvent levererar god tillväxt både i omsättning och resultat. Och för våra olika affärssegment räknar vi med fortsatt vinstökning och starka kassaflöden under innevarande finansår”, säger Ken MacKenzie.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2013-08-21

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Ekonomi

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK