...
Hugo Jönsson har avlidit:
”Polykemi var hans livsverk”

Hugo Jönsson (bilden), grundare av Ystadbaserade plastcompoundtillverkaren Polykemi, har gått ur tiden, 83 år gammal.
Hugo Jönsson  var aktiv och alert in i det sista. Han besökte sitt livsverk Polykemi så gott som dagligen och som senior adviser var han väl insatt i Polykemis utveckling och dagliga arbete.
Hugo Jönsson startade Polykemi år 1968 och hade det yttersta ansvaret för verksamheten fram till slutet av 1990-talet. Polykemi är i dag Ystads största privata arbetsgivare.


Hugo Jönsson var född och uppvuxen i Ingelstorp utanför Ystad. Han började sitt yrkesliv på Persöner, som vid den tiden var det dominerande företaget i Ystad. På Persöner avancerade Hugo Jönsson till ställföreträdande chef för textilavdelningen. I sin självbiografi ”En egen historia”, som han skrev efter att han gått i pension, berättar Hugo Jönsson bland annat hur han föreslog företagsledningen på Persöner att lägga ner textilavdelningen och i stället satsa på plast. Svaret blev ett blankt nej.
 
Hugo Jönsson gav dock inte upp sin idé. Han lånade pengar och år 1968 startade han Polykemi. Ett par år senare etablerade sig företaget även utanför Ystads och Sveriges gränser
I dag har Polykemi omkring 250 anställda med dotterbolag i bland annat Tjeckien, Danmark , Tyskland och  Kina samt agenter i ytterligare sju länder. Polykemis fabrik i Kina invigdes 2008. Hugo Jönsson var drivande i processen, när det gällde att få till stånd en fabrik i Kina. Hugo Jönsson ansåg det var viktigt att företaget kom in på den kinesiska marknaden för att kunna tillgodose Polykemis gamla kunder ,som etablerat sig i Kina, med högklassigt material! Samtidigt var det viktigt att Polykemi genom sin närvaro i Kina också arbetade för att etablera kontakter med nya kunder.
I Polykemi-koncernen ingår även Rondo Plast och Scanfill, som också via fabriken i Kina kommer närmare nya och intressanta marknader.
 
Under 70-talet fick Polykemi en kraftfull och positiv utveckling. Trots en förödande brand 1975 gav inte Hugo Jönsson upp utan fortsatta enträget arbetet med sitt livsverk. Inte minst i form av satsningen på mineralförstärkt PP 1979, vilken visade sig vara både svårare och dyrare än beräknat. Satsningen på mineralförstärkt PP var nära att knäcka företaget.
POLYfills genombrott 1982/83 gav emellertid företaget en långsiktig ekonomisk stabilitet. Hugo Jönssons satsade också på en utvecklingsavdelning i mitten av 1980. Denna satsning, samt etableringen av utländska dotterbolag i Tjeckien, Tyskland och Dannmark, gav ytterligare ekonomisk styrka åt Polykemi.
 
I slutet av 1990-talet lämnade Hugo Jönsson över det yttersta ansvaret till sina båda söner Ola och Lars och tog själv posten som företagsstyrelsens ordförande i det Polykemi  som i dag är Ystads – och sydöstra Skånes – största privata arbetsgivare.
 
Vid sidan om arbetet med Polykemi var Hugo Jönsson även politiskt engagerad och under de tre år han var hamnstyrelsens ordförande i Ystad fick han bland annat Polonias rederi att välja Ystad som hamn.
 
På fritiden klappade Hugo Jönssonss hjärta varmt för ideell idrott och speciellt då för Ystad IF. Hugo Jönsson var den som omformade YIF till den storklubb inom svensk handboll, som den är i dag och  han låg bakom bland annat klubbens första svenska mästerskap 1976 samt lade grunden till många andra fina framgångar. Hugo anses vara en av de stora idrottsledarna i svensk handbollshistoria!


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2013-08-29

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaterial Övriga Övrigt Personal Plast

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK