...
Rottneros drar tillbaka varsel för 30 efter framgångsrik produktutveckling

Rottneroskoncernen kommer inte att genomföra den uppsägning av 30 medarbetare vid Rottneros Bruk (bilden), som var aviserad till följd av att man våren 2012 beslöt att sluta med tillverkning av slipmassa vid bruket och helt fokusera på kartongmassan CTMP (läs här).
I ett pressmeddelande skriver Rottneros ledning att en lyckad produkt- och processutveckling vid Rottneros Bruk har lett till framgångsrika produkter, vilka i sin tur tagits emot väl av marknaden och resulterat i ökad efterfrågan.


”Kunderna ser ett mervärde i de nya massaprodukter, som har utvecklats vid Rottneros Bruk. Ett område, som har varit speciellt lyckat, är utveckling av massor, som används till såväl returfiberbaserade som färskfiberbaserade kartongkvaliteter”, skriver Rottneros i meddelandet.

Den lyckade produktutvecklingen gör att koncernledningen nu beslutat fortsätta med kontinuerlig produktion av slipmassa vid bruket och på slipmassalinjen även fortsättningsvis producera massa för tryckpapper och specialapplikationer.

”Därmed är planerna från våren 2012 att lägga ner sliplinjen inte längre aktuella, vilket innebär att uppsägningen av cirka 30 medarbetare inte kommer att genomföras”, skriver företaget..

Rottneros skriver också i meddelandet att med sliplinjen och CTMP-linjen i full produktion är Rottneros Bruk en av världens mest kompletta leverantörer av högutbytesmassor med kunder i Europa, Asien och Nordamerika.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2013-08-29

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaterial Kartong Marknad

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK