...
Stigande inköpschefsindex visar på stabilisering av industrikonjunkturen

Swedbanks och Silfs Inköpschefsindex (PMI) steg under augusti och slutade på 52,2, jämfört med 51,3 månaden före.
”Det är fjärde månaden i rad som PMI-totalt noteras i tillväxtzonen, vilket indikerar att den svenska industrikonjunkturen stabiliserats under sommaren", skriver Swedbank och Silf i ett pressmeddelande.
Inköpschefsindex, som publiceras första vardagen i varje månad, bygger på intervjuer med cirka 200 inköpschefer inom tillverkningsindustrin. Ett indextal över 50 anses tyda på tillväxt inom industrin.


Bland delindexen svarade orderingång och sysselsättning för de största positiva bidragen, 0,7 indexenheter vardera, till uppgången av i PMI-totalt. Orderingången från exportmarknaden steg medan den dämpades från hemmamarknaden. Den förbättrade orderingången gav även ett positivt avtryck i företagens orderstockar.
Delindexet för sysselsättningen steg med 3,3 indexenheter till 48,2 i augusti. Att index fortfarande ligger under 50 tyder på att industriföretagen alltjämt minskar personalstyrkan, om än i minskad styrka.

Delindex för produktionen ligger klart över 50-nivån vilket antyder att produktiviteten i industrin fortsätter att förbättras.

Prisökningstrycket i producentledet är fortsatt lågt, även om index steg med 3,8 indexenheter till 48,6 i augusti. ”Pristrycket är fortfarande dämpat, vilket kan förklaras av ett relativt svagt efterfrågetryck i leverantörsledet”, skriver Swedbank/Silf i sitt pressmeddelande.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2013-09-02

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Marknad Övriga Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK