...
Iggesund startar skogsbränder för att säkra kartongråvaran och värna miljön!
Här brinner Innerstön utanför Iggesund Paperboards fabrik, där kvalitetskartongen Invercote tillverkas. Den kontrollerade skogsbranden är en naturvårdsåtgärd som bland annat ska gynna sällsynta växter och insekter.

Iggesund Paperboard – eller snarare deras systerföretag Holmen Skog – har inlett ett projekt med planerade och kontrollerade skogsbränder i Hudiksvalls skärgård.
Med projektet vill man försöka finna avverkningsmetoder i ett modernt skogsbruk, som påminner om effekterna av naturliga skogsbränder, vilka genom årtusenden har fyllt en viktig ekologisk funktion.
”Det är brist på bränd skog idag. Genom att bränna ofta och återkommande kommer vi att skapa en mosaik av bränd ved i olika nedbrytningsstadier”, säger Magnus Aretorn, som är skötselansvarig på Holmen Skog i Iggesundsregionen och ansvarig för naturvårdsinsatsen.


I början av maj i år inleddes projektet genom en första kontrollerad skogsbrand på en del av ön Innerstön i Hudiksvalls skärgård. Ön utgör en skyddad miljö med vatten på alla sidor, vilket gör bränningen säkrare än om den utförts på fastlandet. Ön har delats in i åtta olika områden och vartannat år kommer ett av dessa områden att brännas. Omkring år 2028 planeras hela ön, sammanlagt 380 hektar stående skog, ha bränts av och år 2030 är det sedan dags att börja om och bränna område för område igen.

”Det kan tyckas som ett långt tidsperspektiv, men inte i vår bransch. Råvaran till kvalitetskartongen Invercote kommer från våra skogar i den här regionen och här tar det mellan 80 och 100 år för en tallplanta att växa upp till avverkningsbart träd! Krasst räknat innebär det att vi, som planterar i dag, inte kommer att finnas kvar, när det är dags att skörda”, konstaterar Magnus Aretorn.

En skogsbrand har många ekologiska funktioner och är ett viktigt inslag i naturens gång. Under årtusenden har skogen brunnit med ojämna mellanrum, ofta till följd av antändning från blixtnedslag. Idag släcks dessa bränder mycket effektivare än tidigare och följden har blivit att få brända skogliga miljöer skapas naturligt. Men genom att bränna stående skog under kontrollerade former genomför man en viktig naturvårdsåtgärd som gynnar flera sällsynta arter och även på sikt ger bättre råvara för tillverkning av kvalitetskartong.

”Våra kontrollerade skogsbränder kommer att skapa en miljö, som är helt unik i Sverige och som gynnar sällsynta arter, vilka är beroende av hettan från elden eller av olika stadier av nedbruten, död och bränd ved”, säger Magnus Aretorn.

Exempel på arter som gynnas av dessa speciella förhållanden är svedjenäva, brandnäva, kolflarnlav, sotsvart praktbagge och olika arter av tallkapuschongbaggar.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2013-09-02

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaterial Kartong Marknad Övriga Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK