...
Stora PET-flaskan är vår pantfavorit!
Katarina Lundell, Returpack och Pantamera.

94 av 100 stora pantbelagda PET-flaskor återvinns genom pantning av oss svenskar! Det visar färsk statistik från Returpack AB och Pantamera.
Svenskarna är bland de bästa i världen på att panta och återvinningsprocenten för pantbelagda metallburkar och PET-flaskor ligger på nästan 90 procent. Och när de gäller stora PET-flaskor (med 2-kronors pant) är återvinningen imponerande 93,9 procent!
Dessutom visar det sig att merparten av de stora PET-flaskor, som inte lämnas i pantautomaterna, används för andra ändamål i hemmen och alltså inte hamnar i naturen eller soporna eller belastar miljön på annat sätt.


”De stora PET-flaskorna konsumeras i första hand i hemmet och det som konsumeras hemma är vi bättre på att panta. Dessutom visar våra undersökningar att många av de PET-flaskor, som inte pantas, återanvänds till annat i hemmet”, säger Katarina Lundell, kommunikationschef för Pantamera.

År 2012 konsumerade svenskarna innehållet i 284 miljoner stora PET-flaskor och av dessa kom 267 miljoner tillbaka för återvinning via pantautomater.

För att så vad som händer med de flaskor, som inte pantas, genomförde Pantamera nyligen en undersökning, som visade att konsumenterna i hög grad återanvänder flaskorna till annat, som vattenkannor eller förvaring av hemgjord saft, etc.

Många av de stora PET-flaskor, som inte pantas, lämnar konsumenterna efter användandet i stället i plastfraktionen vid sin fastighetsnära sop- och förpackningssortering. Det betyder visserligen att konsumenterna går miste om panten, men flaskorna kommer likväl tillbaka i återvinningssystemet och kan omvandlas till plastgranulat.

”Att PET-flaskorna återanvänds till annat är förstås positivt. Det är också glädjande att många väljer att panta eller återvinna flaskorna, efter att de är återanvända. Det innebär att endast ett fåtal hamnar i soporna”, säger Katarina Lundell.

Pantamera genomför löpande undersökningar för att öka förståelsen för konsumenternas beteende. Undersökningarna visar bland annat att den positiva miljöeffekten är ett viktigt incitament för att återvinna, men att även panten har stor betydelse.
”Eftersom återvinningen av andra, icke pantbara, plastförpackningar ligger på betydligt lägre nivåer (cirka 26 procent, red:s anm.) har naturligtvis panten i sig en betydelse. Men självklart handlar det också om ett långt och systematiskt kommunikationsarbete för att uppmuntra till att panta mera”, säger Katarina Lundell.

Under 2012 pantade vi svenskar 12 miljoner fler burkar och PET-flaskor än under 2011. Returpack, som ansvarar för det svenska pantsystemet, har som vision att alla burkar och flaskor, som säljs, också ska återvinnas.
”Vi är naturligtvis glada över att återvinningen fortsätter att öka. Det är ett bevis för att vi inte bara tänker på vår miljö, utan att vi faktiskt gör en aktiv insats för att påverka miljön positivt. Varje pantad burk och PET-flaska gör skillnad”, påpekar Katarina Lundell.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2013-09-03

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaterial Livsmedel Marknad Plast Plast

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK