...
Stigande global efterfrågan på förpackningsmaskiner

Tillväxten i den globala efterfrågan på förpackningsmaskiner väntas stiga med 4,6 procent årligen under de kommande åren och år 2017 vara värd 41,8 miljarder dollar (ca 276 miljarder kronor). Det förutspår det USA-baserade undersökningsföretaget The Freedonia Group i en färsk studie.
Enligt studien ”World Packaging Machinery” kommer ett globalt sett förbättrat företagsklimat, vilket kommer att synas i större investeringsvilja, ökade produktion och växande förpackningsbehov, att driva på försäljningen av förpackningsmaskiner de närmaste åren.


Enligt studien kommer de största behoven av förpackningsmaskiner att finnas på områden som läkemedel, hygienartiklar och kemtekniska produkter. Ökad levnadsstandard i utvecklingsländer kommer att resultera i ökat behov av läkemedel och konsumentvaror och därmed också maskiner och utrustning för förpackningar till sådana produkter.

Det största enskilda produktområdet för förpackningsmaskiner kommer, som tidigare, att vara livsmedelsektorn, som svarar för 40 procent av den totala försäljningen av förpackningsmaskiner.

När det gäller maskintyper förutspår Freedonia i sin studie att utrustningar för märkning och kodning av förpackningar blir den snabbast växande gruppen, beroende på ett ökat behov av spårningssäker märkning och kodning genom hela leveranskedjan för produkter som läkemedel, livsmedel och drycker.
Maskiner för fyllning och FFS-maskiner (Form, Fill and Seal) kommer att förbli de mest använda förpackningsmaskintyperna, framförallt beroende på deras omfattande användning inom den stora livsmedelssektorn.

Geografiskt kommer – inte oväntat – utvecklingsmarknaderna att erbjuda de bästa tillväxtmöjligheterna för tillverkare och leverantörer av förpackningsmaskiner. Efterfrågan i Asia/Pacific-området, med Indien och Kina i spetsen, väntas expandera med 5,7 procent årligen och år 2017 kommer dessa två länder att ensamma svara för 21 procent av den totala globala efterfrågan.
Central- och Sydamerika kommer också att svara för en stark försäljningsutveckling, mycket tack vare stigande privatinkomster i dessa regioner.

USA är för närvarande den största nationella marknaden för förpackningsmaskiner. År 2017 kommer USA dock att ha passerats av Kina, men kommer ändå att svara för omkring en sjättedel av den totala globala efterfrågan på förpackningsmaskiner.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2013-09-05

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaskiner Marknad Maskin och Utrustning

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK