...
Tuff start för Rottneros nye verkställande direktör

Rottneros första kvartal under ledning av nye VD:n Carl-Johan Jonsson (bilden) blev ingen ekonomisk framgång. Resultatet efter finansnetto för årets tredje kvartal blev i stället en förlust på 91 miljoner kronor. Resultatet belastas dock med nedskrivningar på 80 miljoner kronor, vilka är hänförliga till CTMP-anläggningen från Utansjö Bruk, som bolaget trots idoga försök ännu inte lyckats sälja.
”Vårt resultat påverkas negativt av en fortsatt stark svensk krona och en låg tillgänglighet i bruket i Vallvik. I Rottneros bruk kan vi glädjas åt att sliplinjen nu under hösten åter ska upp i full produktion efter att styrelsen fattat beslut om full drift”, skriver Rottneros VD i sin bokslutskommentar.


Sett över årets tre hittills avverkade kvartal uppgick Rottneros resultat efter finansnetto till ett minus på 23 miljoner kronor, vilket kan jämföras med vinsten på 6 miljoner kronor för motsvarande period i fjol. Rörelseresultatet för januari-september uppgick till -19 miljoner kronor.

När det gäller den ”malsäcksplacerade” CTMP-linjen från nedlagda Utansjö Bruk tycks ledningen för Rottneros nu ha accepterat att linjen troligen inte går att sälja i sin helhet. Bruket stängdes i mitten av år 2008 och meningen var att dess CTMP-linje skulle flyttas till Sydafrika och ingå i ett joint venture-projekt med det sydafrikanska skogsföretaget NCT. Men samarbetet blev aldrig av och sedan dess har Rottneros förgäves försökt sälja den kompletta, men nedmonterade, CTMP-linjen från Utansjö.

”Arbetet med att sälja CTMP-linjen, alternativt att hitta en ny användning för den, har fortsatt under året utan att det ännu lett till något konkret avslut. Fortsatta diskussioner förs med ett flertal intressenter i positiv anda. Försäljningsprocessen har dock pågått i ett flertal år, varför bedömningen nu är att sannolikheten för en avyttring av anläggningen i sin helhet inom en snar framtid är liten. Detta har föranlett att den tidigare aviserade översynen av anläggningens bokförda värde har genomförts under hösten. Som grund för den ändrade värderingen har bolaget erhållit en extern bedömning av anläggningens enskilda delars försäljningsvärde på en andrahandsmarknad”, skriver Rottneros i rapporten.

I sin kommentar till kvartalsrapporten skriver VD Carl-Johan Jonsson också att man under hösten har påbörjat ett omfattande förändringsarbete inom bolaget. Arbetet inbegriper ökad tillgänglighet och kapacitetsutnyttjande vid bolagets båda producerande bruk samt optimering av interna processer som logistik, inköp, administration och råvaruförbrukning.

”För att skapa förståelse för nuläge, målbilder och hur målen ska nås, involverar vi nu samtliga nivåer i företaget. En förutsättning för att lyckas i framtiden är just att skapa gemensamma bilder oavsett vad det gäller. Till detta kommer givetvis handling. Vi kommer att jobba vidare med att mejsla fram en företagskultur och ett agerande, som kommer att ge Rottneros en långsiktigt hållbar lönsamhet och som vi tillsammans kommer att vara stolta över. Låt oss se våra utmaningar som möjligheter! Det är nu och framåt som gäller!”, skriver Carl-Johan Jonsson.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2013-10-25

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Ekonomi Övriga Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK