...
Termoformare för djupa förpackningar

Schweiziska förpackningsmaskinkoncernen Multivac har utvecklat en ny termoformningsmaskin, som är särskilt lämplig för stora produkter, vilka kräver extremt djupa förpackningar.
Maskinen, som fått beteckningen R 900, har utvecklats som en del av ett kundprojekt för en medicinteknisk producent som packar flerkomponentssystem för operationssalen. Den nya termoformaren har utvecklats i nära samarbete med kunden.
”Vi har utvecklat ett nytt maskinkoncept, som möjliggör ett formningsdjup på upp till 450 millimeter”, säger Multivacs produktchef Natalie Schmid.


De operationsprodukter, som packas på R 900, består av användningsklara komponenter som sprutor, skalpeller, klämmor, suturmaterial etc., Produkterna är sammansatta efter enskilda kirurgiska krav, och produktsystemen packas först i en plastlåda eller i en flexibel förpackning, som sedan sveps in i sterila packskynken.

"Varje set kan vara upp till 15 centimeter högt och består av två eller tre skikt. De kan nu packas automatiskt i vår nya högeffektiva termoformningsmaskin. I maskinen kan vi forma och kantsvetsa stora förpackningar i ett breddintervall på 200 till 600 millimeter, längder på upp till 430 millimeter och förpackningsdjup på upp till 450 millimeter", berättar Natalie Schmid.

De här produkterna packades tidigare i speciella filmpåsar, där det ofta bildades veck i påsen under svetsningen, vilket orsakade problem med många defekta produkter. Tack vare den nya varmformningstekniken minskar nu svinnet orsakat av defekter. Iläggningen har dessutom automatiserats och hanteras idag av ett antal robotar.

Formningsstationen i R 900 är utrustad med en ny lyftenhet med servostyrning och en trapetsformad axel för formningsstämpeln för att optimera förpackningsformningen. Formningsenheten har också anpassats för att kunna skapa de stora volymer av luft som krävs för att skapa de stora och djupa förpackningarna.

Även om R 900 är specialutvecklad för en speciell kund och dennes specifika behov, så går den nya termoformaren naturligtvis även att använda för direktformning och packning av exempelvis livsmedel och liknande produkter, som kräver extra djupa tråg. För packning av sådana produkter krävs vanlifen att man använder färdiga, djupdragna tråg, men med Multivacs R 900 kan trågen djupformas direkt i maskinen i samband med fyllning och förslutning.

Sedan 1988 är Multivac AB Sverige, med huvudkontor i Lund, dotterbolag till Multivac Export AG i Schweiz. Koncernen Multivac finns i mer än 140 länder och har drygt 3.700 anställda.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2013-10-28

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaskiner Läkemedel Livsmedel Marknad Maskin och Utrustning Plast Plast

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK