...
Nöjd koncernchef i BillerudKorsnäs:
”På väg att nå synergimålen i snabbare takt än planerat!”

”Integrationsarbetet fortskrider oavbrutet och jag är glad att vi nu har realiserat synergier, som motsvarar en årstakt på cirka 300 miljoner kronor. Synergimålet förväntas vara uppnått under 2014, cirka ett år före den ursprungliga planen”, det säger BillerudKorsnäs VD Per Lindberg (bilden) i koncernens bokslutsrapport för årets tredje kvartal.

Av rapporten framgår att bolagets omsättning minskade med 5 procent jämfört med föregående kvartal och slutade på 4,715 miljarder kronor. Minskningen förklaras av lägre försäljningsvolymer som främst var en följd av planerad underhållsstopp.

Det justerade rörelseresultatet för kvartalet blev 331 miljoner kronor, vilket var en ökning från föregående kvartal med 13 miljoner kronor. Ökningen berodde främst på lägre fasta kostnader.

Sett över årets tre första kvartal ökade BillerudKorsnäs såväl omsättning som justerat rörelseresultat under perioden jämfört med motsvarande period i fjol. Ökningarna är hänförbara till förvärvet av UPM:s förpackningsverksamhet i Jakobstad och Tervasaari i Finland i juni 2012 och samgåendet med Korsnäs i november 2012.

Vid bildandet av den nya storkoncernen BillerudKorsnäs framgick att målet var att till år 2015 ha uppnått årliga synergieffekter på cirka 530 miljoner kronor. Av den nu presenterade kvartalsrapporten framgår att integrationen och realiseringen av synergier löper på väl och att synergimålet troligen kommer vara realiserat redan under år 2014.

”Idag har BillerudKorsnäs en starkare plattform för framtida tillväxt på den attraktiva och växande förpackningsmarknaden”, säger Per Lindberg.

När det gäller utsikterna för BillerudKorsnäs produkter förväntas efterfrågan inom affärsområdena Consumer Board och Containerboard vara fortsatt stabil under det fjärde kvartalet. Affärsområde Packaging Paper räknar med en normal marknadssituation under det fjärde kvartalet, med undantag för säckpapper, där produktionen inte kommer att gå med full kapacitet beroende på en förväntad lägre efterfrågan.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2013-11-01

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Ekonomi Förpackningsmaterial Kartong

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK