...
Allt mer mjukgörare används till plaster men kraven på ftalat-fria tillsatser ökar

Mjukgörare (plasticizers) är den samlade beteckningen på sådana tillsatsämnen, som används för att göra olika polymerföreningar mjukare. Det absolut största användningsområdet har mjukgörarna inom plastindustrin, bland annat som tillsatser i förpacknings- och konstruktionsplaster.
Miljoner ton mjukgörare används varje år för att göra spröda polymermaterial mjuka, flexibla och formbara. Och användningen förväntas bara öka. Marknadsanalysföretaget Ceresana förutspår i en färsk rapport att den globala marknaden för mjukgörare kommer att vara värd mer än 19,5 miljarder US-dollar (drygt 127 miljarder kronor) år 2020.


”I fjol, 2012, användes cirka 87 procent av den globala produktionen av mjukgörare till plastprodukter, bland annat plastfilmer och kablar”, säger Ceresanas VD Oliver Kutsch.

Andra användningsområden för mjukgörare är till exempel i gummiprodukter, färger, lacker och lim. Men där är förbrukningen alltså väsentligt lägre.

Ceresana säger i rapporten att den största tillväxten i användningen av mjukgörare under de kommande åtta åren förväntas i de så kallade BRIC-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina), men även USA väntas svara för en väsentlig ökning, efter några år med minskad förbrukning. Användningen av mjukgörare i Västeuropa väntas dock bli mycket liten eller stagnerande. Ett ökat krav på ftalat-fria mjukgörare förväntas dock stimulera den europeiska mjukgörarmarknaden.

Inom gruppen mjukgörare sker i dag stora förändringar. Allt kraftigare krav ställs på industrin att ta fram mjukgörare, som inte är hälsovådliga eller skadliga. De vanligaste mjukgörarna har hittills varit så kallad ftalater, men dessa anses skadliga och de har också i vissa fall förbjudits. Kraven på ftalat-fria och biobaserade mjukgörare växer sig starkare och Ceresana förutspå i sin rapport att ftalat-mjukgörarna, speciellt så kallad DEHP, under de kommande åren kommer att förlora stora marknadsandelar till förmån för ftalat-fria mjukgörare.

Ceresana säger att när nya produktionsanläggningar för mjukgörare byggs i Västeuropa så är det nästan uteslutande för tillverkning av ftalat-fria mjukgörare och i Kina har man just nu överproduktion på DEHP, eftersom efterfrågan på denna mjukgörare minskar. Hittills har DEHP svarat för cirka 60 procent av mjukgöraranvändningen i Asien-Pacific-regikonen, men den andelen förväntas nu minska.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2013-11-04

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaterial Marknad Övriga Övrigt Plast

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK