...
Hon blir VD för nybildade Svenska Mässan AB
Carin Kindbom är VD för koncernen Svenska Mässan.

Mässverksamheten vid Svenska Mässan-koncernen ombildas till ett helägt dotterbolag: Svenska Mässan AB.
”Vi vill vara en lättrörlig, spetsig aktör och jobba nära våra kunder. Då underlättar bolagsformen”, säger Ulrika Liss-Daniels (bilden), 42, nyrekryterad VD för det nya bolaget.
Koncernen Svenska Mässan, som ägs av en fristående stiftelse, har hittills drivit flertalet mässor i egen regi medan koncernens övriga delar drivits av helägda dotterbolag, t ex Gothia Towers AB. I och med förändringen, som träder i kraft vid årsskiftet, blir även affärsområdet mässor ett helägt dotterbolag.


Personalen vid mässverksamheten förs över till det nybildade bolaget. Verkställande direktör blir nyrekryterade Ulrika Liss-Daniels, med mångårig erfarenhet från PR- och kommunikationsbranschen.
”Vi vill ta mässverksamheten till nästa nivå, genom att i nära samarbete med våra kunder utveckla det affärsskapande innehållet. Bolagsformen ger oss bättre förutsättningar att göra det. Vi kan jobba på nya sätt, med innovativa samarbeten och allianser med kunder, konkurrenter och utomstående aktörer. Vi blir snabbare, rörligare och självständigare”, säger hon. 

Svenska Mässans koncernchef Carin Kindbom säger att förändringen innebär påtagliga fördelar för både koncernen i sin helhet och för mässverksamheten.
”Nu kommer koncernens alla operativa verksamheter att drivas i bolagsform, vilket ger en tydligare struktur och för mässverksamheten ger det fördelar som tydligare ansvar, snabbare beslutsvägar och ökade möjligheter till nya samarbetsformer”, säger Carin Kindbom.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2013-11-07

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Marknad Övriga Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK