...
Ahlström Capital och Accent Equity säljer ÅR Packaging
Panu Routila menar att affärerna är fördelaktiga för alla parter.

Det har legat lite i luften det senaste året att något varit på gång att hända med ÅR Carton och nu kommer bekräftelsen. Ägarna, Ahlström Capital och Accent Equity har beslutat att sälja verksamheten i delar. Tillverkningen av förpackningar till tobaksindustrin får en köpare, Specialities, där bland annat Flextrus ingår, en annan och livsmedelsförpackningar en tredje. Två av tre köpare är klara.

ÅR Packaging Group har undertecknat avtal, som då de slutförs, leder till att alla ÅR Packagings
affärsområden, det vill säga Tobacco, Specialities och Food-förpackningsaffärsverksamheterna, avyttras.
ÅR Packaging Group är en ledande tillverkare av förpackningskar tong. ÅR Packaging ägs av
Ahlström Capital (62 procent av aktieinnehavet), fonder ledda av Accent Equity (34 procent) samt ledningen för ÅR Packaging Group (4 procent).

ÅR Packagings Tobacco - förpackningsverksamheter och alla verksamheter i Ryssland kommer att
köpas av Mayr - Melnhof Karton AG, ett integrerat österrikiskt bolag som producerar falskartong och bestruken återvunnen kartong.

Förpackningsområdet Specialities, innefattande Flextrus och AR Carton Lund, kommer att säljas till
Weidenhammer Packaging Group. Weidenhammer är ett tyskt bolag och en av världens två
ledande tillverkare av kompositbehållare, kompositfat och plastbehållare.
Långt gångna förhandlingar, baserade på en undertecknad avsiktsförklaring, förs gällande Food- förpackningsenheterna och enheterna kommer trolig en att säljas till en industriell part.

”Den europeiska förpackningsindustrin är i en sammanslagningsfas. Det finns en stark businesslogik bakom dessa transaktioner och vi är övertygade om att affärsverksamheterna inom ÅR Packaging kommer att ha matchande synergier med köparnas affärsverksamheter. Ahlström Capital har varit en långsiktig ägare av ÅR Packaging och vi är nöjda över att ÅR Packaging inom en sammangående marknad kommer att ha ägare med stark kapacitet att vidareutveckla affärsverksamheterna. Vi tror uppriktigt på att transaktionerna kommer att vara en fördelaktig lösning för de anställda, kunderna och leverantörerna”, säger Panu Routila, VD för Ahlström Capital Oy.

Det är parternas ömsesidiga vilja att ha affärerna gällande Tobacco - och Specialities förpackningsverksamheterna slutförda inom loppet av år 2013 och affären gällande Food -förpackningsverksamheten slutförd i slutet av första kvartalet år 2014.

Vad som händer med varumärket ÅR Carton återstår att se, men det troliga är förstås att det kommer att försvinna från marknaden.

Så här säger Weidenhammer i ett pressmeddelande:
Weidenhammer Packaging Group (WPG; Hockenheim/Tyskland)  har framgångsrikt avslutat förhandlingarna med AR Packaging Group (AR; Lund/Sverige) gällande köpet av AR:s dotterbolag A&R Carton Lund och Flextrus. WPG skall innan årsskiftet överta AR:s svenska tillverkningsenheter i Lund och Halmstad samt i brittiska Highbridge, vilket utgör totalt ca 400 anställda.

WPG erhåller inom ramen för företagsköpet bl. a. rätterna till produktionen av AR Packaging Cekacan©- burkarna, en förpackningslösning som används till livsmedel såsom mjölkpulver-, kaffe- och kakaoprodukter.
”Detta företagsköp har en stor strategisk betydelse för vår grupp”, förklarar Ralf Weidenhammer, VD för WPG. ”Förutom att affären möjliggör en fortsatt utveckling av vår position på den globala förpackningsmarknaden kommer vi också att nå nya kunder och komma in på nya marknader”.

Avtalsparterna räknar med att kunna fastställa köpet innan årsskiftet. Köpesumman har inte offentliggjorts.
 
 BOI WALLTEG

Publicerad: 2013-11-11

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Köp/Försäljning/Samgående

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK