Konferens om förnyelse och framtid för skogsbranschen i Mittsverige

Torsdagen den 28 november arrangerar skogsindustrinätverket NumberOne sin årliga ”Fibre Future Conference”, i år med underrubriken ”Vägen mot en smart bioekonomi”.
Konferensen handlar om förnyelse och framtid i relation till skogsbranschen, med tonvikt på skogsbranschen i Mittsverige, där NumberOne är verksamt. Regionen måste kraftsamla för att bana väg för en ny bioekonomi och Fibre Future Conference ställer frågan hur man med utgångspunkt från befintliga styrkor och resurser kan närma sig målet.
Konferensen ses som ett viktigt mötesforum och många beslutsfattare och andra personer som vill och kan påverka skogsbranschen och dess inriktning kommer att finnas på plats.


Platsen för Fibre Future Conference blir Quality Hotel i Sundsvall och bland konferenssponsorerna kan nämnas Åkroken Science Park, Packbridge, SCA, Metso, Eurocon, Botnia Atlantica, m. fl.

Konferensen består av en förmiddagsdel innehållande fyra olika seminarier och en eftermiddagsdel med föredrag och paneldebatt.

Temavärdar för seminarierna är ÅF, Sundsvall Logistikpark, Packbridge samt BioFuel Region/Forest Refine och föredragshållare på eftermiddagen blir Mikael Lindström, Innventia; Magnus Wiman, Borregaard och Krister Sjöblom, Metso.

I paneldebatten, som äger rum på Sundsvalls teater, deltar förutom talarna även Jörgen Berglund, kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall och Örjan Pettersson, VD För SCA Research and Development.

Mer info, etc. om konferensen finns på NumberOnes hemsida.

Number One Forest Industry Network verkar för en förnyad skogsbransch i Mittsverige. Med medlemmarna i fokus arbetar man strategiskt för att främja kunskapsutbyte och samverkan. Nätverket består av ett 40-tal företag och organisationer med koppling till skogsbranschen.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2013-11-11

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Marknad Övriga Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK