...
Förlängt Packbridge efter 3:
Förpackningens roll i leveranskedjan

Förpackningar och logistik är tätt sammankopplat. Utan effektiva och genomtänkta förpackningslösningar fungerar inte logistiken optimalt. Förpackningen ser till att flödet fungerar och bidrar till en effektiv och hållbar leveranskedja.
Nu sätter förpackningsklustret Packbridge extra fokus på detta med syfte att skapa en utökad dialog mellan förpackningsleverantörer och aktörer i supply chain och tillsammans med Förpackningslogistik LTH arrangerar man en utökad ”Packbridge efter 3”-workshop på temat ”Packaging in the supply chain”.


Det finns mycket att berätta och många intressanta föredragshållare, som kommer att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter – därför kommer denna andra ”Packbridge efter 3” att börja en timme tidigare än vanligt och pågå i tre timmar.

Under de tre timmarna kommer åhörarna att kunna följa förpackningens roll i supply chain, redovisad av såväl representanter från den akademiska världen som användare och hanterare av returflöden. Workshopen kommer att ta upp frågor som vilken roll förpackningen/emballaget/ enhetslasten/konsumentförpackningen spelar i supply chain. Vilken besparingspotential finns och hur ser hållbarhetsaspekterna ut?

Föredragshållare är Annika Olsson, professor inom Förpackningslogistik på LTH; Mats Lindgren, Ericsson; Niclas Gemfeldt, Niclas Gemfeldt Concept AB; Mats Thuresson, Procordia; Allan Dickner, IKEA och Klas Hjort, LTH.

Tidpunkt är den 17 december, kl. 14.01 – 17.00 och platsen blir Hörsalen på Campus Helsingborg. Alla föredrag kommer att hållas på engelska. Workshopen sänds också direkt i en livestreaming, sponsrad av Gödecke Logistik.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2013-11-12

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Marknad Övriga Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK