...
BillerudKorsnäs kapitalmarknadsdag:
Fokus på lönsam och hållbar tillväxt

Hållbar och lönsam tillväxt stod i fokus, när BillerudKorsnäs på torsdagen genomförde sin första kapitalmarknadsdag på Grand Hotel i Stockholm.
Den nybildade koncernen har som mål att till 2018 uppnå en organisk tillväxttakt på 15-20 procent och BillerudKorsnäs strategiska inriktning är att ligga i framkant av utvecklingen av nyfiberbaserade förpackningsmaterial.
”Innovation är en nyckel till organisk tillväxt och utgör grunden för vår kompetens”, sade Per Lindberg (bilden), VD och koncernchef för BillerudKorsnäs.


BillerudKorsnäs hållbara och lönsamma tillväxt ska skapas genom utveckling av de tre kärnverksamheterna och affärsområdena Containerboard, Packaging Paper och Consumer Board.

För affärsområdet Containerboard förväntar sig BillerudKorsnäs en värdetillväxt, dvs. ökade marginaler för den befintliga produktportföljen, med ett årligt tillväxtmål (CAGR) på 2-4 procent.
Inom Packaging Paper räknar man med en selektiv tillväxt, dvs. tillväxt inriktad på utvalda segment och balanserade av ytterligare kapacitet, med ett CAGR-mål på 0-4 procent och för affärsområdet Consumer Board en volymtillväxt, dvs. ökad volym på de viktigaste marknaderna, med ett CAGR-mål på 4-5 procent.

”BillerudKorsnäs är väl positionerat för att tillvarata attraktiva möjligheter på marknaden för nyfiberbaserade förpackningar. Jag är övertygad om att vi, genom att genomföra de rätta strategierna i vart och ett av våra olika marknadssegment, kan uppnå en sund, hållbar tillväxt och samtidigt skapa långsiktigt aktieägarvärde”, sade Per Lindberg.

Koncernens finansiella mål ligger fast i linje med de som tidigare meddelats.
”Vår fastslagna utdelningspolicy innebär att vi ska dela ut 50 procent av nettovinsten över en konjunkturcykel. På kort sikt är vårt fokus att återställa marginalerna och minska vår skuldnivå. I ett något längre tidsperspektiv ska vi uppnå lönsam tillväxt. På längre sikt är vår ambition att hitta en optimal långsiktig kapitalstruktur, med ett avkastningsmål för sysselsatt kapital som överstiger 13 procent”, sade Per Lindberg.

Den som vill se de olika presentationerna, som föredrogs under torsdagen, kan klicka HÄR.

Kapitalmarknadsdagen fortsätter i dag med studiebesök vid BillerudKorsnäs produktionsanläggning i Gävle.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2013-11-15

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaterial Kartong Marknad Övriga Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK