...
Storfusion skapar ny förpackningsjätte

En ny storfusion har genomförts på den globala förpackningsmarknaden. Det är brittiska Chesapeake Services Limited (Chesapeake) and USA-baserade Multi Packaging Solutions, Inc. (MPS) som kommit överens om att slå samman de båda bolagen.
Fusionen, som kallas ”en sammanslagning av jämlikar” skapar en förpackningsjätte inom tryckta specialförpackningar med mer än 7.000 anställa och en omsättning på över 1,4 miljarder US-dollar (ca 9,2 miljarder kronor).


Produktportföljen för det sammanslagna bolaget omfattar ett brett sortiment av förpackningslösningar som tryckta slits- och viklådor, etiketter och bipacksedlar samt specialförpackningar inom läkemedel, hygien, konfekt, spritdrycker och multimedia.
Tillsammans har Chesapeake och MPS mer än 50 tillverkningsenheter på tre kontinenter, av vilka merparten finns i USA och i nio europeiska länder. Man har också en växande närvaro i Kina.

VD för det nya bolaget blir MPS nuvarande VD Marc Shore, medan Chesapeakes VD Mike Cheetham och MPS styrelseordförande Dennis Kaltman kommer att dela på ordförandeskapet i det nya bolaget.

Ägarskapet i den nya storkoncernen kommer att delas lika mellan Chesapeakes nuvarande ägare, som består av The Carlyle Group och Chesapeakes företagsledning, och MPS ägare, som utgörs av MPS företagsledning och Madison Dearborn Partners, LLC.

Den slutliga sammanslagningen av de båda koncernerna, vilken måste godkännas av berörda konkurrensmyndigheter, beräknas vara genomförd under första kvartalet 2014.

Inga uppgifter om under vilket namn det nya bolaget ska verka har offentliggjorts.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2013-11-25

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Köp/Försäljning/Samgående

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK