...
Unikt EU-stött projekt:
Restprodukter från tomater förvandlas till barriärmaterial i konservburkar!
Dr. Angela Montanari är projektledare för BIOCOPAC.

Tomater på burk känner ju alla till och inget konstigt med det. Men konservburkar (delvis) tillverkade av tomater låter väl som en präktig skröna? Men det är det faktiskt inte!
I det EU-stödda italienska projektet BIOCOPAC använder man nämligen restprodukter från tomatindustrin som råmaterial för att tillverka biobaserade lacker, vilka kan användas för att ge konservburkar, metallkapsyler, burklock och andra metallförpackningar en skyddande och helt giftfri skyddsbarriär!


När tomater processas inom tomatindustrin uppstår stora mängder restprodukter i form av kärnor, skal och delar av fruktkött. Uppskattningsvis 2,2 procent av den processade tomatens vikt blir till ett ”tomatavfall”. Mängden sådant ”avfall” som uppstår i stora tomatländer som Spanien och Italien är mycket stor och hittills har man inte funnit någon bättre användning för dessa biologiska restprodukter än att använda dem som djurföda, som gödningsmedel eller vid produktion av biogas.

Men inom projektet BIOCOPAC ser man helt andra och bättre användningsområden för tomatavfallet. Projektet, som erhållit ett utvecklingsstöd på 800.000 euro från EU:s sjunde ramverk för forskning och teknisk utveckling, går ut på att från den naturliga biopolymeren cutin, som ingår i tomater, producera biobaserade skyddslacker för livsmedelförpackningar i metall.

Faktum är att idén med att använda tomater för produktion av metallack inte är så ny och modern, som den verkar. Till grund för BIOCOPAC:s tomatforskning ligger nämligen en patenterad metod, som utvecklades av den italienska konservindustrins forskningsavdelning ”Stazione Sperimentale Industria Conserve Alimentari” redan år 1940..!

De lacker, som används i dag för att ge konservburkar och andra metallförpackningar en lukt- och smakskyddande inre barriär, är baserade på syntetiska hartser och framförallt är det epoxihartser, som används, eftersom dessa har de bästa egenskaperna vad gäller kemisk motståndskraft och vidhäftningsförmåga.

Under de senaste tio åren har emellertid allt fler larmrapporter kommit kring de syntetiska metallackernas eventuella giftighet och kring problemet med att additiver och andra ämnen, som finns i lackerna, avsöndras och vandrar ut i det förpackade livsmedlet.

”Debatten kring dagens metallacker har gett dålig publicitet åt både metallförpackningsindustrin och åt de företag som producerar livsmedel på burk. Syftet med det här projektet är därför att utveckla biologska och naturligt baserade lacker med hjälp av tomatskal och andra restprodukter från tomatindustrin” säger doktor Angela Montanari, som är projektledare för BIOCOPAC.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2013-11-27

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaterial Livsmedel Marknad Metall Metall

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK