...
Svensk skogsforskning får 100 miljoner för utveckling av miljövänliga biomaterial

Chalmers och KTH:s forskning om framtidens skogsprodukter tilldelas 100 miljoner kronor under två år av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Pengarna ska användas till forskning för att utvinna mer än pappersmassa från träd, till exempel bioplaster eller andra miljövänliga material. Dessutom ska forskarna utveckla nanoteknik baserad på cellulosa.
Målet är att Wallenberg Wood Science Center (WWSC) ska bli världsledande inom skogsrelaterad materialforskning.


”Den här forskningen är mycket viktig för framtiden. Skogen har en stor potential, som det gäller att utveckla och satsningen är givetvis mycket välkommen”, säger Peter Gudmundson, rektor på KTH.

Chalmers rektor Karin Markides instämmer:
”Nu får våra forskare en bra grund för att lyckas ta fram helt nya biobaserade produkter, men också produktionsprocesser som är energi- och materialeffektiva, vilket är nödvändigt för omställningen till en biobaserad ekonomi”,. säger hon.

Peter Wallenberg Jr, vice ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, förklarar varför stiftelsen gör en sådan stor satsning på centrumet:
”Stiftelsen stödjer det som utvecklar Sverige som forsknings- och industrination. Det är viktigt att Sverige behåller sin framstående position på världsmarknaden, inte minst med tanke på att branschen sysselsätter så många svenskar. Skogsindustrin står inför en strukturomvandling där behovet av högteknologiska processer och produkter är viktiga inför framtiden. Wallenberg Wood Science Center ska bidra med grundläggande forskning och innovationer som förhoppningsvis stärker konkurrenskraften hos svensk skogsindustri.”
 
Wallenberg Wood Science Center startades 2009 och har sedan dess gjort avtryck inom internationell forskning. Forskningen är inriktad på att skapa ny kunskap om hur material från träd kan framställas och utvecklas.
”Vi samarbetar och har många forskare från ´nya´ områden som gör att vi kan arbeta över de traditionella ämnesgränserna. Vi utbildar också en ny generation forskare, som kan gå i bräschen för förnyelsen inom skogsindustrin. Sverige måste helt enkelt bli bättre på att utveckla nya produkter”, säger Lars Berglund, professor vid KTH och föreståndare för WWSC.
 
De 100 miljonerna ska, enligt Lars Berglund, användas till forskning för att utvinna mer än pappersmassa från träd, till exempel bioplaster. Dessutom ska forskarna utveckla nanoteknik baserad på cellulosa.
 
Cellplaster och biokompositer från träd är exempel på nya material, som på sikt kan ersätta de senaste årens bortfall för svensk skogsindustri från minskad försäljning av till exempel tidningspapper. Nya miljövänliga material till bilar, tåg och flygplan liksom i förpackningar och byggindustri efterfrågas också. Dessutom kan forskningen leda till nya nischprodukter som till exempel genomskinligt papper eller fibrer som är magnetiska, elektriskt ledande eller antibakteriella.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2013-12-10

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaterial Marknad

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK