...
FTI:s återvinningsstatistik för 2012 klar:
Svenskarna allt bättre på att källsortera
Kent Karlsson, VD FTI

Förpacknings- och Tidningsinsamlingens (FTI) har nu lämnat återvinningsresultatet för 2012 för producenter anslutna till FTI till Naturvårdsverket.
Av rapporten framgår att svenskarna är fortsatt bra på att källsortera och lämna till återvinning, även om de nationella målen ännu inte är uppnådda för samtliga materialslag.
Bäst är vi på att lämna glas- och pappersförpackningar till återvinning – där ligger vi klart över de uppsatta målen – medan återvinningen av metall- och plastförpackningar fortfarande ligger något under de nationella målen.
För samtliga materialslag redovisas dock glädjande nog ökat materialutnyttjande jämfört med år 2011.


I FTI:s rapport har den totala vikten av använda förpackningar, som hushåll och verksamheter lämnat och som återvunnits till nytt material under förra året, sammanställts och dividerats med vikten av den totala mängd som anslutna producenter redovisat för den svenska marknaden.
Sedan 2010 redovisar FTI dock inte återvinningsgraden för tidningar, etc., eftersom ett antal svenska kommuner har valt egna insamlingssystem för dessa och inte redovisar sina insamlingsresultat till FTI.

”Konsekvensen av att en handfull kommuner inte respekterar producentansvaret, gör det omöjligt för oss att göra en jämförelse med det nationella målet när det gäller insamling och återvinning av tidningar. Om och i så fall var och hur dessa tidningar återvinns har vi beklagligtvis ingen kunskap om!”, säger Kent Carlsson, VD vid FTI.

Så här ser insamlings- och återvinningsstatistiken för förpackningar för år 2012 ut (i ton):

  2011   2012    
  Redovisat Materialutnyttjat Redovisat Materialutnyttjat Nationella mål
Papper 501 711 373 829 (74,5 %)  506 323  382 716 (75,6 %)  65 %
Plast 183 833 47 753 (26 %) 185 153 49 816 (26,9 %) 30 %
Metall 43 670 29 750 (68,1 %) 41 365 28 524 (69 %) 70 %
Glas 202 000 186 000 (92,1 %) 199 000 175 500 (88,2 %) 70 %
Tidningar Ingen uppgift 355 000 Ingen uppgift 320 000 75 %


”När det gäller förpackningar av papper och av plast har en ökad källsortering lett till ökad återvinning. För pappersförpackningar ligger vi högt över regeringens mål och vi närmar oss även målet för plastförpackningar. Här finns dock mer att göra. Återvinning av metallförpackningar, ligger i linje med återvinningsmålet, samtidigt som allt färre metallförpackade varor säljs”, säger Kent Carlsson.

Av jämförelsen mellan 2012 och 2011 ser det ut som att återvinningen av glasförpackningar minskade förra året, men det är inte med sanningen överensstämmande:
”Beroende på att vi från år 2012 redovisar insamlade glasförpackningar på ett nytt och mer rättvisande sätt, ser det ut som om återvinningen sjunker, fast den glädjande nog egentligen ökar!”, påpekar Kent Karlsson.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2013-12-10

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaterial Marknad Övriga Övrigt Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK