...
”Hemmavinst” i fyra svenska kommuner

Återvinningsprojektet ”Hemmavinst” introduceras nu i fyra svenska kommuner: Solna, Täby, Borlänge och Falun.
Hemmavinst är ett samarbetsprojekt mellan Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) och Återvinningsindustrierna (ÅI) för en bättre miljö. Projektet är ett led i att utvärdera hur vi bäst kan möta regeringens strävan att fastighetsnära insamling ska bli basen i insamlingssystemet för förpackningar och tidningar.
Tanken med Hemmavinst är att varje förpackning och tidning som lämnas i husets miljörum, på gården eller i ett särskilt hus i anslutning till fastigheten, blir just en vinst. Inte minst för miljön.


Nio av tio svenskars bidrag till hållbar utveckling är att källsortera sina förpackningar och tidningar. Många gör det på en återvinningsstation, andra hemma i fastigheten. Allt fler fastighetsägare väljer att teckna avtal med olika privata återvinningsföretag om det senare alternativet. I dag har cirka 30 procent av alla svenska hushåll tillgång till denna service i sin fastighet. Projektet Hemmavinst ska underlätta för ännu fler fastighetsägare att införa fastighetsnära insamling för hushållen och därmed öka återvinningen. Målet är att hälften av hushållen i Sverige ska ha denna bekvämlighet till 2018.

”Vi vill att boende, fastighetsägare och styrelser i bostadsrättsföreningen och villasamfälligheter ska få mer information och hitta till vår gemensamma webbplats, www.hemmavinst.se. Den gör det enklare för dem att begära in offerter från de återvinningsföretag, som ingår i projektet”, säger Kent Carlsson, VD på FTI.

I projektet Hemmavinst källsorterar de boende källsorterar sina förpackningar och tidningar och återvinningsföretagen skapar servicelösningarna, hämtar och bearbetar materialet för återvinning. FTI säkerställer och garanterar att de insamlade förpackningarna och tidningarna verkligen återvinns till nytt material – på så sätt blir varje förpackning och tidning som hushållet lämnar en vinst, inte minst för miljön.

”De aktiviter som vi gör i projektet tillsammans med FTI ska hjälpa såväl konsumenter, som vill ha återvinningen hemma, som fastighetsägare som vill erbjuda tjänsten”, tillägger Britt Sahleström, VD på ÅI.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2013-12-19

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Marknad Övriga Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK