...
Tema för årets första frukostmöte:
Trycket ökar på förpackningarna...

Trycket ökar på förpackningarna – både bildligt och bokstavligt. Vi får ett allt mer avancerat tryck på de ytor förpackningarna erbjuder, ett måste i den tuffa kampen på butikshyllorna. Men trycket ökar också på den del av förpackningsindustrin, som är verksam med konvertering. Den grafiska branschen är i kris och tappar fart, åtminstone när det kommer till civiltryckerierna. Det krävs kraftfulla åtgärder för att säkra överlevnaden, och förpackningsindustrin utgör en attraktiv möjlighet för många. Detta samtidigt som inte oväsentliga volymer lämnar landet och hamnar hos utländska konverterare.
Den här är ämnen, som förpackningsklustret Packbridge tar upp i årets första frukostmöte, som äger rum den 21 januari i Malmö.


Vid den morgontidiga minikonferensen (07:00 – 09:00), som äger rum på Kockum Fritid i Malmö, kommer fyra presentatörer att redovisa den nya marknadssituationen inom tryckeribranschen och om möjligheterna för förpackningar i den nya, digitala världen.

Jan-Olof Jungersten, VD på Visutech, har nyligen skrivit en bok som heter ”Visioner & Transmissioner” och som tar upp förändringarna i tryckeribranschen. Han kommer att ge en snabb och spännande sammanfattning av innehållet i boken.

Från EsonPac kommer marknadschef Niklas Bengtsson och berättar om hur man i en omvärld med hårt kostnadstryck kan upprätthålla en hög servicegrad och leveransprecision.

Hans Pettersson är innovationschef på SCA Ortviken Forest Products och han har lett arbetet med att ställa om delar av produktionen av tryckpapper till ett nytt förpackningsmaterial, som man nu lanserar på marknaden. Han ger en bild av detta arbete och hur SCA ser på möjligheterna på marknaden.

Förpackningsindustrin utsätts med andra ord för ny konkurrens, men samtidigt finns det stora möjligheter för branschen. Den digitala revolutionen öppnar nya dörrar. Konsumenter får ett helt nytt digitalt inflytande på all tjänsteutveckling, och inte minst gäller det konsumentorienterade produkter. Hur kan detta komma att påverka förpackningsindustrin? Den frågan kommer Christer Månsson, VD på Media Evolution att ta upp på frukostmötet.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2014-01-07

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Övriga Övrigt Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK