...
Avancerat röntgensystem skärskådar långväga kammusslor innan de packas
De frysta musslorna föres in i röntgensystemets inspektionskammare via ett band med fyra kanaler, där varje kanal detekteras och behandlas för sig.

Den franska skaldjursproducenten Packopale har installerat ett avancerat röntgendetekteringssystem från Ishida för inspektion och övervakning av produktionsprocessen för frysta pilgrimsmusslor innan de förpackas.
Packopale använder Ishidas högpresterande X-ray-system IX-GA–4075 som ett komplement till den bakteriologiska övervakning av de känsliga musslorna, som man genomför både före och efter förpackning. Med Ishida-utrustningen kan man nu, förutom sand och skal, även upptäcka mycket små mängder av sällsynta föroreningar som stål, aluminium, tenn, glas, sten, hårdgummi, plast och ben.


Pilgrimsmusslorna, som tillhör familjen kammusslor, fångas i Kanada eller Argentina, där de också skalas, tas ur och tvättas. Musslorna fryses sedan och transporteras över Atlanten till Frankrike och Boulogne-sur-Meri, där de via en kyld tunnel från Norfrigo – ett närliggande intressebolag – anländer till Packopales anläggning. När musslorna anländer till Packopale är de i stort sett fria från skalfragment och sand från havsbotten, men musslor är ett känsligt livsmedel, som måste vara helt fritt från alla typer av föroreningar och främmande partiklar och därför genomgår pilgrimsmusslorna flera kontroller och inspektioner i samband med packningen hos Packopale.

I röntgendetektorn passerar musslorna en inspektionskammare på ett band, som är uppdelat i fyra 100 mm breda kanaler. Musslorna transporteras till inspektionsbandet via ett separat 400 mm brett band, i vars slut produkterna faller ner i de fyra inspektionskanalerna via ett antal matartrattar.

Konstruktionen gör att hantering av eventuell främmande materia kan begränsas till en av de fyra kanalerna i taget. Kanalen med främmande materia kan ledas bort, samtidigt som de övriga kanalerna fortsätter sin produktionshantering. Volymen av kammusslor, som sållas bort, begränsas och den totala produktionen behöver inte stoppas.

IX-GA-4075 är försedd med Ishidas egenutvecklade algoritm-teknik, som gör att operatören inte behöver specialisthjälp, utan själv kan förbättra röntgeninspektionssystemets förmåga att hitta specifika främmande ämnen. I systemet finns även en integrerad viktskattningsfunktion.

Packopale, som packar upp till 8.000 ton fryst fisk och skaldjur per år, hanterar alla aspekter av skaldjursförpackning – man skär, väger, paketerar och märker produkterna. Frysta pilgrimsmusslor svarar för ungefär en tredjedel av produktionen.

Företaget har gjort stora investeringar i maskiner och anläggningar under de senaste åren, bland annat en Ishida multiheadvåg avsedd för den skaldjurscocktail, som är Packopales signaturprodukt.
Vågen med 20 våghuvuden har fyra separata matartrattar för räkor, kammusslor, kalamari och musslor och levererar 40 förpackningar per minut med en exakt vikt på antingen 500 eller 1.000 gram.

Packopales kunder utgörs bland annat av Frankrikes främsta stormarknader och grossister


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2014-01-15

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Livsmedel Marknad Maskin och Utrustning Materialhanteringsutrustningar Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK