...
USA-företag gör bioplast av fiskrens
Forskaren Jason Bolton, som medverkar i fiskrensprojektet, är expert på livsmedelsäkerhet.

Uppfinningsrikedomen och experimentlustan när det gäller att hitta nya och billiga utgångsmaterial för tillverkning av bioplaster är som bekant stor. Speciellt intressant är förstås sådana råvaror som uppstår i form av spill och restprodukter från existerande industrier och som tidigare inte ansetts ha något värde. Bioplaster kan i dag tillverkas med utgångspunkt i restprodukter från skogen och lantbruket – och det senaste är nu bioplast tillverkad av restprodukter från fiskindustrin, dvs. fiskrens!
Det är USA-baserade bioplasttillverkaren Sierra Resins, Inc. som inlett ett samarbete med dr. Jason Bolton, assisterande professor vid University of Maine, med avsikten att tillverka bionedbrytbara plaster genom att utnyttja de stora mängder avfall, som uppstår i fiskindustrins rensningsanläggningar...


”Fiskindustrins avfallströmmar kan mycket väl möjliggöra tillverkning av bionedbrytbara polymerer”, säger Sierra Resins VD John Tersigni.

Den form av biopolymerer man hoppas kunna tillverka av fiskrensprodukterna förväntas i första hand kunna användas för produktion av bioplaster, som lämpar sig för bland annat förpackningar och andra applikationer inom livsmedelsområdet.

Samarbetet med Jason Bolton innebär att Bolton, som är specialist på livsmedelssäkerhet, ska medverka vid utvecklingen av nya bioplastmaterial och genomföra tester rörande materialens lämplighet vid kontakt med livsmedel.

”Jag ser fram emot att arbeta tillsamman med Sierra Resins och undersöka möjligheten att tillverka säkra, högkvalitativa och kostnadseffektiva bionedbrytbara livsmedelsförpackningar med fiskrens som råvara”, säger Jason Bolton.

”Boltons bakgrund inom livsmedelssäkerhet och kvalitetskontroll kommer att ge oss det förtroende vi behöver och visa att våra bioplastprodukter är säkra att använda vid kontakt med livsmedel”, säger John Tersigni.

Massachusettsbaserade Sierra Resins har specialiserat sig på att utveckla bionedbrytbara polymerer och additiv med utgångspunkt från nermalda avfalls- och deponiprodukter.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2014-01-16

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaterial Livsmedel Marknad Plast

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK