...
Avknoppningsföretag lanserar teknik som ger förbättrad kartongproduktion

Två forskningsprojekt vid Mittuniversitetet avknoppas och blir nya företag. De nystartade företagen är OnTop Measurement, som mäter ytstruktur på kartong och papper online, och Collimated Chipping Technology, som har en unik teknik för behandling av flis för massaproduktion.  
Bolaget OnTop Measurement drivs av Mattias O´Nils (bilden), som är professor i elektronikkonstruktion vid forskningscentret STC, Mittuniversitetet. OnTop mäter papperets topografi kontinuerligt under tiden som produktionen pågår. Det ger möjlighet att snabbt justera eventuella brister i kvaliteten.


OnTop-forskningen började år 2006 då Mittuniversitetet fick en förfrågan från Holmen Paper om det var möjligt att under drift mäta ytan på kartong, som producerades vid Iggesunds bruk.

”Vi startade ett forskningsprojekt som pågick under fem år. Då hade vi kommit fram till resultatet att det går att mäta kontinuerligt över en stor yta, som produceras under hög hastighet. Dessa resultat har lett till att den första mätaren installerades på Iggesunds bruk i mars 2013 och samtidigt startade vi vårt företag”, berättar Mattias O´Nils, som är styrelseordförande i det nybildade företaget.

Det andra avknoppningsföretaget – Collimated Chipping Technology – drivs av Lisbeth Hellström, doktor i teknisk fysik. Företaget erbjuder en unik teknik för att behandla flis för massaproduktion och att optimera tekniken för att spara energi. Tekniken är licensierad för pappers- och massaproduktion.

”Det finns ett stort behov av att sänka energiförbrukningen i produktionen av mekanisk pappersmassa och genom att behandla flis med vår unika teknik minskar energiförbrukningen”, säger Lisbeth Hellström, som under flera år forskat vid Mittuniversitetet, FSCN (Fibre Sience Communication Network).

Mittuniversitetet stöttar, via sitt holdingbolag Miun Holding AB, de två avknoppningsbolagen med finansiella medel under inledningsskedet. Avsikten är att hjälpa bolagen ut på den kommersiella marknaden.  

”De verifieringsmedel, som vi fick via Miun Innovation, var en förutsättning för att kunna starta bolaget och prioritera frågorna. Det är inte alltid naturligt för oss som forskare att kommersialisera våra forskningsresultat och vi vinner inga akademiska meriter på det. Därför behöver vi stöd i arbetet med detta”, konstaterar Mattias O´Nils.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2014-01-20

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaterial Kartong Marknad

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK