...
”Ovanliga incidenter” fick negativ effekt på BillerudKorsnäs resultat

Ett antal oförutsedda och ovanliga produktionsstörningar fick en negativ effekt på BillerudKorsnäs resultat för fjärde kvartalet 2013. Det framgår av ett pressmeddelande från koncernen.
Störningarna har framför allt bestått av två längre stillestånd vid bruket i Frövi och ett kvalitetsrelaterat problem vid Gruvöns bruk, motsvarande en negativ resultateffekt om sammanlagt cirka 70 miljoner kronor.
”Produktionen i slutet av året har inte riktigt gått vår väg. Vi har drabbats av några ovanliga incidenter och det är utan tvekan exceptionellt att dessa problem skulle kunna inträffa under samma kvartal”, säger VD och koncernchef Per Lindberg.


BillerudKorsnäs skriver att det preliminära rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2013 beräknas uppgå till cirka 195 miljoner kronor. Engångskostnader för integration beräknas uppgå till cirka 30 miljoner kronor och det justerade resultatet bedöms således uppgå till cirka 225 miljoner kronor.

Bolaget har haft längre stillestånd i produktionen i Frövi vid två tillfällen mot slutet av fjärde kvartalet orsakade av defekter vid ånggenering och ångdistribution. Reparationerna var omfattande och komplicerade vilket gav längre tidsförluster och därmed produktionsbortfall. Den negativa effekten på rörelseresultatet beräknas uppgå till cirka 40 miljoner kronor.
Under slutet av kvartalet påvisades också ett kvalitetsproblem vid Gruvöns bruk. Problemet är löst genom förebyggande åtgärder inkluderande processinvesteringar och förbättrade kvalitetsrutiner. Den negativa effekten på rörelseresultat beräknas uppgå till cirka 30 miljoner kronor.

”Produktionen är nu i full gång igen och vi är helt komfortabla med de åtgärder som vidtagits. Dessa problem påverkar inte vår syn på framtiden. Vi bygger ett företag för att leverera värde till kunder och aktieägare under lång tid framöver”, säger Per Lindberg.

BillerudKorsnäs publicerar sin bokslutskommuniké för januari-december 2013 den 18 februari 2014.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2014-01-21

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Ekonomi Förpackningsmaterial Kartong

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK