...
Flera studier visar:
Små mängder "kompostplast" försämrar ej kvaliteten på återvunnen "oljeplast"
Upp till 10 procent komposterbar plast i återvinningsströmmen har ingen eller försumbar inverkan på kvaliteten på det återvunna plastmaterialet.

Hur påverkas kvaliteten på det återvunna plastmaterialet, om komposterbar bioplast hamnar i samma återvinningsfraktion som konventionell oljebaserad plast? Det är en viktig fråga – inte minst för de som förespråkar ökad användning avbioplast – och nu har bioplastorganisationen European Bioplastics kommit med svaret: Upp till 10 procent komposterbar plast kan blandas med konventionell oljebaserad plast utan att man får någon eller endast en försumbar påverkan på de mekaniska egenskaperna hos det återvunna materialet.

European Bioplastics skriver i ett pressmeddelande att biobaserade plaster är kemiskt identiska med sina konventionella motsvarigheter och är lätta att hantera i återvinningsströmmar. Så kallade komposterbara plaster är däremot utformade för ekologisk återvinning och bör samlas in i enlighet med detta. Men trots att komposterbara plaster är märkta med speciella symboler för ekologisk återvinning, så händer det att de hamnar i fel återvinningsström och därmed riskerar att negativt påverka kvaliteten på det återvunna plastmaterialet.

I återvinningsanläggningar för konventionell, oljebaserad plast, finns i regel sorteringsteknik, som kan skilja ut den komposterbara plasten från den icke-komposterbara, men trots detta kan det hända att små mängder komposterbar plast ”smiter igenom”.

”Studier och fältförsök har visat att i den händelse en liten del komposterbar plast hamnar i en återvinningsström för polyeten, så påverkar det inte på något sätt kvaliteten på återvinningsflödet”, säger François de Bie, ordförande i European Bioplastics.

Oberoende studier, som utförts av såväl institutet för bioplaster och biokompositer vid universitetet i Hannover som italienska CONA och företaget Biotec, visar att en andel av upp till 10 procent komposterbar plast i återvinningsströmmen har ingen eller försumbar inverkan på kvaliteten på det återvunna plastmaterialet. Studierna visade också att små mängder polystyren- och polypropenplast i en återvinningsström för polyeten har större negativ inverkan än motsvarande små mängder komposterbar plast.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2014-01-22

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaterial Marknad Övriga Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK