Tema för årets första ”efter 3”:
”Är förpackningar en modeindustri?”
Eva Carlström talar om ”människan som förpackning”.
Mart Ots ser på förpackningsexponering i butik.
Farvash Razavi berättar om Rolling Optics 3-D-teknik.

Is Packaging a Fashion Industry” blir temat för årets första workshop ”Packbridge efter 3” i arrangemang av förpackningsklustret Packbridge.
Workshopen, som denna gång genomförs helt på engelska, kommer att se på hur förpackningen anpassar sig efter de trender, som råder i samhället och även ta upp frågan om människan som en ”förpackning” – vilka är vi, hur vill vi uppfattas och vilka vill vi attrahera?


Bland föredragshållarna kan nämnas stilcoachen Eva Carlström, som driver företaget Rebornlifestyle AB och som menar att vi kan se på oss själva som förpackningar! Eva Carlström, som bland annat är lärare i samhällskunskap och specialpedagogik, samt utbildad inom konstpedagogik, konflikthantering och kognitiv beteendeterapi, har mångårig erfarenhet av att se och plocka fram människan bakom ”förpackningen”.

Vidare kommer Mart Ots från Jönköpings International Business School att se på hur exponering i butik förhåller sig till reklaminsatser och från Rolling Optics kommer chefsdesignern Farvash Razavi att ge exempel på hur deras avancerade, optiska 3D-material ger trendanpassade förpackningar.

Hur man känner av trenderna som förpackningsdesigner ger en representant från designföretaget Motherland exempel på och från Stora Enso får deltagarna en vinkling på temat ur en industridesigners synpunkt.

Slutligen kommer Felix Helander från Packbridge att ge aktuell uppdatering av förpackningsmarknaden, som den ser ut idag.

Tidpunkt för workshopen är den 25 februari och platsen blir företaget Dotank AB i Karlstad, som är Packbridges nyetablerade brofäste i Värmland (läs här).


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2014-01-23

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Marknad Övriga Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK