...
2013 blev ett svagt år för Rottneros
Carl-Johan Jonsson är sedan 1 juli 2013 VD och koncernchef i Rottneros.

År 2013 blev ett resultatmässigt svagt år i Rottneros-koncernens historia. Det konstaterar verkställande direktören Carl-Johan Jonsson i sin kommentar till årsbokslutet, som nu publicerats.
Av bokslutet framgår att resultat efter finansnetto för helåret 2013 blev ett minus på 66 miljoner kronor (+ 6 miljoner kr för år 2012) före nedskrivningar och engångsposter vilka uppgick till -92 miljoner kronor (0). Engångsposterna består i huvudsak av nedskrivning på 80 miljoner kr av den nedmonterade CTMP-linjen vid Utansjö Bruk.
Rörelseresultatet för Rottneros för helåret 2013 blev en förlust på 154 miljoner kronor, att jämföra med 2012 års om än blygsamma vinst på 6 miljoner kronor.


”2013 var på många sätt ett år av förändring, omprövning och nytänkande för Rottneros. Sedan sommaren 2013 driver vi ett omfattande och nödvändigt förändringsarbete. Målet är att stärka vår konkurrenskraft och skapa den lönsamhet, som ytterst är avgörande för koncernens långsiktiga överlevnad. Resultatmässigt blev 2013 ett svagt år i Rottneros historia. Detta som en följd av både valutaeffekter och lägre produktion än planerat”, skriver VD Carl-Johan Jonsson i sin bokslutskommentar.

I sin kommentar påtalar Carl-Johan Jonsson, som tillträdde som ny VD och koncernchef den 1 juli 2013, att förändringsarbetet vid Rottneros berör hela koncernen och är både praktiskt och strategiskt.
I produktionen fokuserar man på säkerhet, tydliga rutiner och ansvar. En stark säkerhetskultur och en säker arbetsmiljö (”ordning och reda om man så vill”) är, liksom en positiv och öppen attityd och ett tydligt ledarskap, viktiga grundförutsättningar för förbättrad tillgänglighet och produktivitet

”Alla förändringar, små och stora, är tidskrävande. Jag är övertygad om att det arbete vi nu inlett, ett steg i taget, kommer att ge oss den tillgänglighet, den produktivitet och inte minst den kultur, som vi behöver för långsiktig lönsamhet”, avslutar Carl-Johan Jonsson.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2014-01-24

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Ekonomi

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK