...
Stora Enso planerar nedstängning vid världens nordligaste pappersbruk
Veitsiluoto Bruk vid Kemi, nära Haparanda och gränsen till Sverige, är världens nordligaste pappersbruk.

Stora Enso planerar att stänga en pappersmaskin vid pappersbruket Veitsiluoto i norra Finland. I pappersmaskinen PM1, som har en årskapacitet 190.000 ton, tillverkas bestruket journalpapper och Stora Enso skriver i en pressrelease att den strukturella försvagningen av efterfrågan på sådant papper i Europa gör att man måste minska sin produktionskapacitet.
Veitsiluoto Bruk ligger på en ö vid staden Kemi, bara några mil från Haparanda och gränsen till Sverige. Bruket betecknas som världens nordligast belägna pappersbruk.


Stora Enso har nu inlett MBL-förhandlingar med personalen vid Veitsiluoto Bruk rörande en permanent stängning av PM1 i slutet av första kvartalet i år. Den planerade nedläggningen berör upp till 90 anställda.

I samband med den planerade nedläggningen kommer Stora Enso att redovisa en avsättning för omstrukturering och en nedskrivning av rörelsekapital som en engångspost med en negativ effekt om cirka 8 miljoner euro på rörelseresultatet i resultatet för första kvartalet 2014.

Den planerade nedläggningen skulle minska Stora Ensos kapacitet av bestruket trähaltigt papper med cirka 15 procent, vilket motsvarar cirka två procent av den totala kapaciteten av bestruket trähaltigt papper i Europa.

Inga beslut om den planerade nedläggningen eller personalminskningar kommer att tas förrän MBL-förhandlingarna har avslutats. Stora Enso skriver i pressmeddelandet att man ska göra sitt yttersta i samarbete med det lokala samhället för att hjälpa dem, som eventuellt påverkas, så att de kan hitta ny sysselsättning. Alla lediga tjänster vid andra Stora Enso-enheter kommer att stå till deras förfogande.

Vid Veitsiluoto Bruk produceras även andra papperskvaliteter och bruket är ett av de fyra största pappers- och kartongbruken i Europa. Vid anläggningen, som har totalt 750 anställda, finns också ett stort sågverk.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2014-01-24

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaterial Kartong Marknad

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK