...
Ny rapport slår fast:
Kraftig global tillväxt för bioplaster

Den globala världsmarknaden för bioplaster och bionedbrytbara plaster beräknas växa kraftigt under de närmaste åren och år 2016 uppgå till 2,33 miljoner ton. Det framgår av en färsk rapport, som sammanställts av USA-baserade marknadsundersökningsföretaget MarketsandMarkets.
I rapporten, som bygger på statistik från år 2011 och framåt samt på förmodad marknadsutveckling 2014 – 2016, analyseras och bedöms bioplaster och komposterbara plaster utifrån typ av material och användningsområden. Rapporten tar upp marknadskrafter samt begränsningar och möjligheter för biologiskt nedbrytbara plaster i Nordamerika, Europa, Asien och resten av världen.


I rapporten konstateras att den ökande efterfrågan på förnybara och biobaserade material i kombination med konsumenternas allt större efterfrågan på miljövänliga förpackningar driver den globala marknaden för biologiskt nedbrytbara plaster.
Bioplastmarknaden uppgick år 2010 till 664.000 ton och med en genomsnittlig årstillväxt på mer än 20 procent beräknas den år 2016 uppgå till 2,33 miljoner ton.

Rapporten konstaterar vidare att biologiskt nedbrytbara plaster har en mycket stor potential i olika applikationer inom förpackningar, elektronik, transport, textil och läkemedel. Av olika typer av bioplaster har stärkelsebaserade material den största volymen, medan PLA-plaster (mjölksyrabaserade) leder marknaden räknat i ekonomiska intäkter.

Förpackningar utgör det största applikationsområdet för bioplaster – mycket tack vare ökad konsumentmedvetenhet kring hållbara förpackningsmaterial – och svarade år 2010 för mer än hälften av den globala marknaden för biologiskt nedbrytbara plaster.
Andra applikationsområden är dock på stark frammarsch och enligt MarketsandMarkets rapport kommer textilapplikationer med PLA-baserade bioplaster att under åren 2011 – 2016 svara för den största ökningen med en årlig tillväxttakt på 23,16 procent.

Det kompletta namnet på den omfattande rapporten är ”Biodegradable Plastics Market: by Types (Starch, PLA, PHA, PCL and PBS) Applications, Regulations, Prices, Trends & Forecast (2011-2016)” och mer information finns på MarketsandMarkets hemsida.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2014-01-24

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaterial Marknad

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK