...
Hon får Alf de Ruvo-stipendiet för forskning om kartongens yta

Dr Christina Dahlström (bilden) vid Mittuniversitetet har tilldelats Alf de Ruvo-stipendiet på 500.000 kronor för sina grundläggande insatser rörande ytjämnhet på bestrukna papper.
Med hjälp av avancerad mikroskopi har studien visat hur vissa fundamentala mekanismer skapar ojämna strukturer. Arbetet har ökat förståelsen för de fundamentala mekanismer som bidrar till utvecklingen av funktionella ytor på bestruket papper och kartong.


Christina Dahlström arbetar idag i en forskningsgrupp vid Mittuniversitetets fiberforskning, FSCN (Fibre Science and Communication Network), som studerar fiberbaserade superkondensatorer där bestrykning är en lovande metod för att skapa effektiva system för energilagring.

I oktober påbörjar Christina Dahlström en sex månader lång s.k. postdoktoral forskning.
”Min förhoppning är att få genomföra mina postdok-studier vid Stanford universitetet i Kalifornien. Jag tycker att det skulle vara mycket inspirerande och utvecklande att få nya erfarenheter från deras forskningsmiljö”, säger Christina Dahlström.

Christina Dahlström är född i Sundsvall 1977. Hon tog sin civilingenjörsexamen i kemiteknik vid KTH, Stockholm och avlade sin doktorsexamen i kemiteknik vid Mittuniversitetet i Sundsvall 2012 med professor Tetsu Uesaka som handledare.

Alf de Ruvo-stipendiet delades ut den 28 januari vid en ceremoni i Stockholm i anslutning till Ekmandagarna, som arrangeras av SPCI (Svenska Pappers- och Cellulosaingeniörsföreningen).

-------------------------------------------------
Bakgrund om Alf de Ruvo-stipendiet:
Alf de Ruvo (1938-2000) var välkänd och respekterad i skogs- och pappersindustrin. Han hade flera ledande positioner, bland annat var han vice VD i SCA. Han var även styrelseordförande i den skogsindustriella forskarskolan (FPIRC) vid Kungliga tekniska högskolan, KTH. Alf de Ruvo bedrev bred forskning inom området cellulosafiberbaserade material och bidrog till att utveckla den papperstekniska forskningen i Sverige till världsklass. Inom förpackningsområdet arbetade han bland annat med förpackningars mekaniska egenskaper och deras betydelse vid konvertering och slutanvändning.
Stiftelsen Alf de Ruvos Minnesfond bildades år 2000 av medel som donerats till Alf de Ruvos minne. Stiftelsen har till ändamål att stödja skogsindustriella utbildnings- och forskningsaktiviteter som gagnar tekniska och vetenskapliga framsteg inom industrin.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2014-01-29

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaterial Kartong Marknad Övriga Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK