...
Starkt växande marknad väntas i USA för aktiva och intelligenta förpackningar

Marknaden i USA för s. k. aktiva och intelligenta förpackningar kommer att växa kraftigt under de kommande åren. De förutspår Cleveland-baserade undersökningsföretaget The Freedonia Group i trendrapporten ”Active & Intelligent Packaging”, som nyligen presenterats.
Tillväxten beräknas bli åtta procent årligen fram till år 2017 och det är en betydligt kraftigare tillväxt än för förpackningsmarknaden generellt. Värdet av aktiva och intelligenta förpackningar i USA beräknas vara 3,5 miljarder dollar (ca 22,6 miljarder kronor) år 2017.


Redan i dag finns ett flertal förpackningslösningar, som faller inom begreppen ”aktiva” och ”intelligenta”, dvs. förpackningar som har inbyggda funktioner som fuktkontroll, indikationer på produktstatus och produktförändringar, mm., men enligt Freedonia kommer ett flertal nya koncept och lösningar att komma på marknaden inom de närmsta åren, speciellt inom kategorin ”intelligenta förpackningar”.

”Pågående innovationer och utvecklingsarbeten kommer att leda till kommersialisering av nya produkter och användning i applikationer, som vi inte tidigare har sett”, säger Freedonia-analytikern Esther Palevsky.

Livsmedel och drycker har hittills varit de produktområden, där aktiva och intelligenta förpackningar är vanligast förekommande, men enligt Freedonia kommer läkemedelsförpackningar att svara för den största tillväxten inom det här området fram till år 2017. Ett allt större behov för hälso- och sjukvård hos den ökande andelen åldringar i USA i kombination med ökad förekomst av kroniska sjukdomar och ett växande utbud av värdefulla men känsliga biotekniska läkemedel anges som faktorer, vilka kommer att driva på utvecklingen.

Tillväxttakten i USA för förpackningar, som faller inom begreppet ”intelligenta”, kommer att ha en tvåsiffrig årlig tillväxt de närmsta åren och år 2017 värderas till 1,3 miljarder dollar. Ett ökat behov av effektivt produktskydd och livsmedelssäkerhet samt snabba framsteg inom nya tekniker som smartphone-kommunikation och tryckt elektronik kommer att vara drivande faktorer inom segmentet. Speciellt framgångsrika väntas smarta etiketter med inbyggd funktioner för tid/temperatur-kontroll bli.

För s.k. ”aktiva förpackningar” kommer tillväxten i USA att bli 5,7 procent årligen fram till 2017, då värdet uppskattas till 2,2 miljarder dollar..
Till aktiva förpackningar räknas exempelvis sådana med integrerade fukt- och syreabsorbenter och här räknar Freedonia med en fortsatt stark tillväxt inom förpackningar till livsmedel, drycker och läkemedel. Olika typer av självventilerande förpackningar för exempelvis mikrovågsvärmning förväntas också växa markant och en kraftig ökning – om än från en liten bas – förväntas inom s.k. antimikrobiella förpackningar.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2014-01-30

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Marknad Övriga Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK