...
Positivt 2013 för SCA:
Omsatte 89 miljarder kr och gjorde en vinst på 9 miljarder

Under 2013 ökade SCA sin nettoomsättning (exklusive valutaeffekter och avyttringar) med 10 procent, vilket i kronor blev drygt 89 miljarder kronor. Ökningen är främst relaterad till förvärv och högre volymer
Rörelseresultatet ökade med 19 procent och resultat före skatt, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 21 procent och hamnade på en vinst på knappt 9 miljarder kronor.
”Vi har under 2013 ytterligare stärkt vår närvaro på tillväxtmarknaderna”, säger Jan Johansson (bilden), VD och koncernchef, i sin bokslutskommentar.


Av SCA:s kärnområden ökade rörelseresultatet för Personliga hygienprodukter och Mjukpapper, exklusive jämförelsestörande poster, valutaeffekter och avyttringar, med 4 respektive 27 procent.

Affärsområdet Skogsindustriprodukter – dit numera även bolagets kvarvarande förpackningsverksamhet räknas – ökade sitt rörelseresultat, exklusive jämförelsestörande poster, med hela 35 procent.

I sin kommentar till årsbokslutet konstaterar Jan Johansson också att koncernens aviserade effektiviseringsprogram inom hygien- och skogsindustriverksamheterna fortlöper enligt plan.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2014-01-31

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Ekonomi

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK