...
Stora Enso avslöjar:
Detta krävs av din förpackning i morgon!
Konsumenternas ökande medvetenhet om miljöfrågor gör att varumärkesägarna framöver behöver föra fram sitt miljöengagemang ännu bättre, enligt Stora Ensos framtidsparametrar.
”Förpackningsleverantörerna måste bli mer proaktiva och innovativa gentemot varumärkersägarna”, säger Ravindra Parasnis, Stora Enso Packaging.

Stora Enso skriver i ett pressmeddelande att man genom ett internationellt researchprojekt har fått nya och fördjupade insikter vad gäller trender och utveckling inom livsmedels- och elektronikförpackningar. I analysen av trenderna ser man även hur varumärkesägarnas krav på förpackningen kommer att förändras.
Utifrån dessa trender menar Stora Enso att framgångsrika förpackningar inom livsmedel och elektronik måste kunna svara upp till ett antal framtida krav, räknat från år 2016 och framåt.


Genom researchprojektet har Stora Enso definierat fem trender, som man menar är de viktigaste för morgondagens livsmedels- och elektronikförpackningar.

De fem trenderna är:
Betydande volymökning inom detaljhandeln på nätet
• Mer innovativ förpackningsdesign för att sticka ut i butikshyllan
• Ökad konkurrens i värdekedjan och därmed större fokus på kostnader
• Snabbare utvecklingscykler och fler nya produkter
• Ökat medvetande om miljöfrågor


Med utgångspunkt från dessa fem trender har Stora Enso definierat fyra viktiga parametrar som måste uppfyllas för att morgondagens förpackningar till livsmedel och elektronikprodukter ska bli framgångsrika:

Bygga varumärket. Förpackningen blir allt viktigare för varumärkesbyggande och ökad försäljning. Främst handlar det om differentiering och synlighet, såväl online som offline.

Kommunicera miljötänkande. Hållbarhetsaspekter påverkar allt oftare kundernas inköpsbeslut, och
varumärkesägarna behöver kommunicera sitt miljöengagemang bättre.

Minska kostnader. Varumärkesägarna behöver hela tiden förbättra sin totala förpackningslösning för att minska kostnaderna – inklusive optimering för lastning, fyllning och palletering.

Optimera hanteringen. Effektivare och flexiblare förpackningslinjer blir allt viktigare för att anpassa sig till en högst föränderlig efterfrågan och varierande sortiment. Behovet av butiksförpackningar som effektiviserar butikshanteringen kommer också att öka.

”Baserat på dessa insikter kan vi tydligt se att förpackningsleverantörerna måste bli mer proaktiva och föreslå innovativa och hållbara lösningar för varumärkesägarnas förpackningar”, säger VD Ravindra Parasnis på Stora Enso Packaging.

En fullständig redovisning av researchprojektet, inklusive analyser, finns HÄR.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2014-02-03

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Industri Livsmedel Marknad Övriga Övrigt Övrigt Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK