...
Skogsindustriåret 2013:
Minskad pappersproduktion överlag men ökning av kartong och wellpapp

Den svenska produktionen av massa och sågade trävaror ökar, men nedläggningar av tidningspappersmaskiner sätter spår i produktionsvolymen för papper. Det framgår av Skogsindustriernas sammanfattning av verksamhetsåret 2013.
För papper avspeglades nedläggningar av pappersmaskiner och svag konjunktur i produktionstalen. Papperstillverkningen sjönk med 5,6 procent till 10,8 miljoner ton. För den största minskningen svarade tidningspapper, som minskade med över 20 procent. Däremot ökade produktionen av såväl kartong som wellpapp under året, vilket väsentligt reducerade nedgången.


Produktionen av massa (massa som säljs på öppna marknaden) stärktes under andra halvåret och ökade med nära 2 procent under 2013 – till 3,8 miljoner ton – jämfört med 2012. Även produktionen av sågade trävaror återhämtade sig andra halvåret och steg till 16,2 miljoner kubikmeter för helåret, en ökning med 1 procent.

Exporten av papper har följt nedgången i produktionen och minskat med drygt 5 procent till 9,7 miljoner ton. Det är exporten av tidningspapper som svarar för huvuddelen av minskningen.
Exporten av massa stannade på ungefär samma volym som 2012, medan exporten av sågade trävaror till och med november minskat med 3 procent.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2014-02-06

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaterial Kartong Marknad

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK