...
Första framgångsrika året för BillerudKorsnäs

”Vi har stängt böckerna för det första framgångsrika året som det nya bolaget BillerudKorsnäs. Det har varit ett år av förändring och jag är mycket glad att se att integrationen går väldigt bra”. Det skriver BillerudKorsnäs VD och koncernchef Per Lindberg (bilden) i sina kommentarer till bolagets första helårsbokslut.
Nettoomsättningen för helåret 2013 blev 19,533 miljarder kronor och justerat rörelseresultat hamnade på 1,307 miljarder kronor.


Både omsättningen och rörelseresultatet ökade markant jämfört med år 2012, men, som bolaget skriver i rapporten, så beror ökningarna på samgåendet med Korsnäs i november 2012 och på förvärv av två pappersmaskiner i Finland i juni 2012, varför jämförelser mellan åren 2012 och 2013 inte är tillämpliga.

I rapporten skriver BillerudKorsnäs att början på 2014 har varit bra och att utsikterna för samtliga affärsområden väntas förbli stabila under det första kvartalet. För återstoden av 2014 förväntas dock affärsområdena Packaging Paper och Containerboard uppleva mer konkurrens.

”Starten på 2014 har varit bra och vi kommer att köra produktionen med full kapacitet under det första kvartalet. Det kommer dock att bli mer konkurrens på marknaden och vi räknar med viss prispress i lokal valuta för somliga produkter inom affärsområdena Containerboard och Packaging Paper efter det första kvartalet”, säger Per Lindberg.

Koncernledningen konstaterar i rapporten också de positiva synergieffekterna av samgåendet med Korsnäs.
”Vi fortsätter att realisera synergier i snabb takt och bedömer att målet om en kostnadsminskning motsvarande 530 miljoner kronor i årstakt kan nås under 2014. Vårt integrationsarbete fortskrider under 2014, då många nya system tas i bruk och nya arbetssätt införs. Integrationen är därför fortsatt högprioriterad”, säger Per Lindberg.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2014-02-19

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Marknad

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK