...
Tema för ny ”Efter 3”-konferens:
”Förpackningen öppnar möjligheter”
Förpackningen öppnar möjligheter – inte minst för de små företagen, som med begränsade resurser ska marknadsföra sina produkter i konkurrens med de stora jättarna.

”Förpackningen öppnar möjligheter” blir temat, när förpackningsklustret Packbridge den 25 mars ordnar ännu en av sina populära minikonferenser ”Packbridge efter 3”.
Målgruppen för konferensen är främst små och medelstora företag, framförallt inom livsmedelsområdet, för vilka förpackningen är ett viktigt medium för förmedling av kvalitet och känsla.


Ett varumärke byggs upp av många komponenter. Men en sak är klar, när det gäller att kommunicera de värden varumärkesägaren vill att produkten ska vara laddad med till konsument, spelar förpackningen en huvudroll. Kunskap om förpackningar och förpackningars möjligheter är alltså viktig, inte bara för de stora företagen med väl tilltagna budgeter för marknadsföring, utan den är minst lika essentiell för det lilla, lokala företaget, som har så mycket kvalitet och känsla att förmedla.

På ”Packbridge efter 3” den 25 mars kommer deltagarna bland annat att få veta hur man hittar rätt förpackning, hur man jobbar med design som tilltalar konsumenten och hur förpackningen kommunicerar och skyddar varan.
På scenen kommer designers, förpackningsproducenter och användare att finnas.

Platsen för minikonferensen blir den här gången Krinova Incubator & Science Park i Kristianstad. På Krinova, som har fokus på mat, miljö och hälsa, finns ett 90-tal verksamheter, däribland TransforMAT som är en katalysator, som hjälper småskaliga skånska livsmedelsproducenter att utvecklas. Över 850 skånska matföretag som ingår i nätverket.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2014-02-26

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Marknad Övriga Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK