...
Bong drar åt svångremmen 400 anställda kan beröras

Kuvert- och förpackningskoncernen Bong AB gjorde en förlust år 2013 på 140,6 miljoner kronor efter skatt. Det var andra året i rad som Bong redovisar röda siffror på sista raden: verksamhetsåret 2012 hamnade man på minus 55,3 miljoner kronor.
Nedläggningar och uppsägningar blir följden, när Bong nu ska vända den negativa trenden.
”Vi måste säga upp någonstans mellan 200 och 400 personer”, säger koncernchefen Anders Davidsson (bilden) i en intervju med Kristianstadsbladet.


Bolaget skriver i sin årsrapport att man för att vända tillbaka till lönsamhet så snart som möjligt har utarbetat en ny handlingsplan för en snabb och betydande resultatförbättring under 2014 och 2015.
Enligt rapporten kommer huvudprioriteten under 2014 och 2015 vara att vända bolagets resultat tillbaka till lönsamhet. Från 2015 och framåt kommer sedan successivt mer fokus att läggas på att accelerera tillväxten inom koncernens två strategiska tillväxtområden specialförpackningar (Propac) samt Ryssland och Östeuropa.

Koncernledningen skriver att under 2013 har Bongs huvudfokus varit att åstadkomma en förstärkning av bolagets finansiella ställning. Detta har framgångsrikt genomförts i och med en nyemission, ett nytt långsiktigt bankavtal samt ett nytt femårigt konvertibellån. Med en starkare finansiell ställning är nu bolaget bättre rustat att driva det förändringsarbete som krävs för att förbättra lönsamheten och skapa tillväxt inom utvalda områden, till exempel specialförpackningar.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2014-02-27

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Marknad Övriga Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK