...
EU-projekt ska utveckla tekniker för utvinning av miljövänliga biomaterial

BIO-QED är namnet på ett EU-finansierat forskningsprojekt, som ska undersöka möjligheterna och utveckla tekniker för att utvinna miljövänliga biokemiska produkter och material ur förnyelsebara källor. 10 företag och forskningsinstitut från sex europeiska länder ingår i projektet, som ska pågå i fyra år.
”Detta projekt är strategiskt viktigt för vår forskning och ger oss möjlighet att stärka våra relationer med ledande internationella aktörer på området”, säger Luigi Capuzzi (bilden), som är forskningschef hos bioplastföretaget Novamont Spa, som tillsammans med dotterbolaget Mater-Biotech deltar i projektet.


BIO-QED-projektet finansieras genom EU:s sjunde ramprogram och syftet är att hitta industriella produktionsmöjligheter för framställning av viktiga kemikalier och material som bygger på förnyelsebara råvaror i stället för traditionella petrokemiska källor.
De 10 deltagarna kommer från Italien, Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Kroatien och Spanien och utgörs av såväl forskningsinstitut som kommersiella företag.


Projekten lanserades officiellt den 1 januari i år och startade på allvar den 25 februari i samband med att italienska Novamont anordnade en”kick-off” där alla medverkande institut och företag deltog, dvs. representanter från Fraunhofer Institut, Nova Institut, Cargill, Lubrizol, Rina, TNO, Miplast, Patentopolis, Novamont och Mater-Biotech.

Novamont skriver i ett pressmeddelande att BIO-QED-projektet passar perfekt i EU:s bioekonomiska strategi, som syftar till att vägleda det samlade europeiska ekonomiska systemet mot en bredare och mer hållbar användning av resurser och med hänsyn till jordbruk och livsmedelssäkerhet utveckla hållbar användning av förnyelsebara källor för industriella ändamål.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2014-02-28

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaterial Marknad Övriga Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK