...
USA-forskare utvecklar metod för storskalig produktion av ”räkplast”

Ett forskningsteam vid Wyss Institute, som ingår i Harvard-universitetet, Boston, USA, har utvecklat en metod, som gör det möjligt att storskaligt tillverka bioplastmaterial baserade på räkskal. Det skriver den vetenskapliga sajten phys.org
Den räkskalsbaserade plasten kan användas till ett flertal produkter, allt från mobiltelefoner och leksaker till förpackningar.


Råvaran i ”räkplasten” är det kitinbesläktade ämnet kitosan, som är den viktigaste byggstenen i räkans skal. Kitosan och kitin består av långa kedjor av polysackarider, som ger hårda, men flexibla, skal hos räkor och andra skaldjur. Ämnena finns även i exempelvis fjärilsvingar och i svampars cellväggar.

Majoriteten av den tillgängliga mängden kitin och kitosan i världen kommer från räkskal. En del räkskal används som tillsatser i kosttillskott och i kosmetikaprodukter, men mycket kastas helt enkelt bort eller bryts ner till gödningsämnen eller biogas.

Vad forskarteamet vid Wyss Institute nu har gjort, under ledning av doktorerna Javier Fernandez och Don Ingber, är att man lyckats behandla kitosan-råvaran så att man genom gjutning eller formsprutning kan tillverka tredimensionella objekt med komplexa former.

En stor fördel med den räkskalsbaserade bioplasten är, enligt forskarna vid Wyss Institute, att den bryts ner mycket snabbare än många andra bioplaster, när den hamnar ute i naturen. Redan efter två veckor sägs räkskalsplasten brytas ner – och vid nedbrytningsprocessen avger den dessutom nyttiga näringsämnen, som göder mark och växter.

Under arbetet med att framställa räkskalsbaserad bioplasten upptäckte forskarna att kitosanet i räkskalet är mycket känsligt, beroende på vilken bearbetningsmetod, som används. Den metod, som teamet vid Wyss Intitute utvecklade, syftade till att bevara kitosanets naturliga molekylstruktur och på så sätt behålla dess starka mekaniska egenskaper.

”Beroende på processmetod kan man antingen få ett kitosanmaterial som är skört och ogenomskinligt och därmed oanvändbart, eller också – som i vårt fall – ett material som är starkt, tåligt och transparent”, säger Javier Fernandez, som nyligen belönats med kemikaliekoncernen Bayers pris "Early Excellence in Science" för sin forskning.

N.B.: Bioplast baserad på räkskal är ingen sensationell nyhet: redan för drygt tio år sedan inledde Mikael Gällstedt, forskare vid svenska Packforsk (nuvarande Innventia) en omfattande forskning kring tillverkning av bioplaster, där han bland annat använde kitosan från räkskal som råvara!


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2014-03-07

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaterial Marknad Övriga Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK