...
Stora Enso utfärdar bulletin som svar på kritiken om barnarbetare i Pakistan
Barnarbete är vanligt förekommande i Pakistan, inte minst vid landets soptippar, där barnen samlar återvinningsbart avfall. Bild UNICEF/Giacomo Pirozzi.

I Veckans Affärer och TV4:s program Kalla Fakta har riktats stark kritik mot Stora Enso för att bolaget via ett samriskföretag i Pakistan är involverat i barnarbete.
I Kalla Fakta-programmet erkände också Mats Nordlander, chef för Stora Ensos affärsområde Renewable Packaging, att man varit medvetna om att visst barnarbete förekom bland underleverantörer till samriskföretaget Bulleh Shah Packaging, som är ett joint-venture mellan Stora Enso och pakistanska Packaging Ltd.
Inför den kraftiga mediekritiken i VA och Kalla Fakta har Stora Enso utfärdat en bulletin, riktad till sina intressenter, där man vill klargöra hur man ser på barnarbete i Pakistan och hur man arbetar för att begränsa det. Du kan läsa bulletinen i sin helhet här på packnyheter.se


Det barnarbete, som Stora Enso ska vara involverat i, gäller ett stor antal barn från ett slumområde i staden Sahiwal i sydöstra Punjabprovinsen i Pakistan. Barnen, som är från 4 år och uppåt, arbetar dagligen och upp till tio timmar med att samla in avfallspapper från en stor soptipp i stadens utkant och det papper, som de samlar in, går sedan till återvinning. En del av pappret sägs hamna hos Bulleh Shah Packaging, där det bryts ner och används för tillverkning av returfiberbaserad förpackningskartong.

I sin bulletin till bolagets intressenter skriver Stora Enso ”vi är medvetna om att risken för barnarbete i Pakistan är hög och att den existerar i de olika leden i försörjningssystemen för returpapper och halmvete, Bulleh Shahs leverantörskedjor medräknade.”

Stora Enso skriver också att samriskbolaget Bulle Shah har etablerat en organisation för globalt ansvar för att minska förekomsten av barnarbete i leverantörskedjorna. Bulleh Shah kommer också att vidta åtgärder i fall av bristande efterlevnad från leverantörernas sida.

Skulle vi upptäcka barnarbete hos någon av våra leverantörer kommer vi att arbeta tillsammans med leverantören för att rätta till situationen för barnens bästa. Det innebär att vi ska förbättra situationen för barnen, hjälpa barnen och deras familjer att prioritera utbildning och tillhandahålla leverantörsutbildning”, skriver Stora Enso i bulletinen.

Läs eller ladda ner hela Stora Ensos bulletin via pdf-länken nedan!

Bakgrundsinfo: Samriskföretaget Bulleh Shah Packaging bildades 2012 genom ett joint-venture mellan Stora Enso och Packing Ltd, Pakistan. Företagets ska främst producera förnybara kartongförpackningar till lokala och internationella nyckelkunder på den snabbt växande pakistanska marknaden.
Stora Ensos ingående aktieinnehav i Bulleh Shah var 35 procent, vilket sedermera skulle ökas till 50 procent, när vissa villkor var uppfyllda. I slutet av år 2013 meddelade dock Stora Enso att man avvaktar med att öka sin ägarandel. Något skäl till detta har Stora Enso dock inte uppgett.

Du kan läsa vår rapportering kring samriskbolaget Bulleh Shah Packaging via länkarna här:

* Stora Enso etablerar samriskföretag för förnybara förpackningar i Pakistan

* Klart med samriskbolag i Pakistan

* Stora Enso avvaktar med att öka sin ägarandel i pakistanskt samriskbolag

Ladda ner PDF: Stora_Enso_Bulletin_Pakistan_SWE.pdf


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2014-03-10

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Marknad Övriga Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK