...
Innventias framtidsrapport avslöjar pappersindustrins viktigaste trender
Paul Krochak har lett arbetet med att ta fram rapporten, som släpptes den 17 mars.

För drygt ett år sedan kom Innventias första Global Outlook ”Packaging 2020” och den 17 mars i år släpptes forskningsinstitutets andra framtidsrapport, som har titeln ”Papermaking towards the future”.
Den nya rapporten är en kritisk analys av de viktigaste frågorna för pappersindustrin i dag och i framtiden och bygger på expertundersökningar med respondenter från 21 olika länder, intervjuer, workshops och arbetsgrupper. Tillsammans med analysföretaget Kairos Future har Innventia sedan tagit fram de viktigaste drivkrafterna och trenderna för industrins utveckling mot år 2030.


I studien ”Papermaking Towards the Future” har nio trender för med särskild betydelse för pappersindustrin identifierats. Dessa är:
1. Vikande efterfrågan på tryckpapper
2. Minskad tillgång på utbildad arbetskraft
3. Produktsäkerhet och riskaversion
4. Resurseffektiva processer
5. Ökande värde av avfall
6. Från papper till massa till ”bio-business”
7. Från storskalighet till tillämpningsområde

”Baserat på dessa trender och drivkrafter har vi beskrivit och analyserat fyra tänkbara framtidsscenarier för branschen. Dessa scenarier gör att vi kan föreställa oss framtiden på olika sätt och kritiskt tänka igenom de frågor och utmaningar som finns och framförallt identifiera de viktigaste framgångsfaktorerna för branschen”, säger Paul Krochak, som lett arbetet med rapporten.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att även om det finns en vikande efterfrågan på tryckpapper, så finns det också en lovande framtid för klimatvänliga produkter, som kan gynna pappersindustrin och uppväga de negativa trenderna. Experterna är därför optimistiska och tror på en lönsam omställning av pappersindustrin.

Innventias senaste Global Outlook-rapport offentliggjordes vid ett välbesökt releaseparty på Innventia i Stockholm. Tidningen nord emballage och packnyheter.se fanns förstås på plats och i nästa nummer av nord emballage (nr 2/2014), som utkommer inom kort, kan du läsa ett fylligt reportage om rapporten och dess innehåll.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2014-03-21

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaterial Marknad Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK