...
Forskarskola inom papper/massa förstärks

Skogsindustriella forskarskolan Vipp vid Karlstads universitet förstärks med ytterligare 14 miljoner kronor från KK-stiftelsen och näringslivet. Det betyder fyra nya doktorander och en förlängning till 2019. Expansionen innebär även att inriktningen mot tjänster blir tydligare.
Forskarskolan omfattar nu 18 doktorander och en total budget på 85 miljoner kronor. 


”Pappers- och massaindustrin i Sverige och Europa genomgår just nu ett paradigmskifte. Förändringen heter bioekonomi - något som vår forskarskola direkt kopplar till. Råvaror och processer utvecklas för nya produkter, direkt mot konsument och med ett högre förädlingsvärde”, förklarar professor Lars Järnström, programdirektör för forskarskolan.
 
Det handlar om att använda spillmaterial från bruken eller råvara från skogen för till exempel textilier, plaster eller produkter inom läkemedelsområdet. Ett annat exempel är att hitta mer energieffektiva processer, för torkning av biobränsle, mjukpapper och andra produkter från skogen.
 
”Vissa ligger långt framme, men ytterligare forskning behövs. Det gäller inte minst utvecklingen av affärsmodeller och affärslogik. Det är här som tjänsteforskning kommer in, tillsammans med den mer teknikorienterade forskningen. Vipp har ett helhetsperspektiv där doktoranderna, oavsett ämne, reflekterar över sin forskning ur process-, miljö- och tjänsteperspektiv”, säger Lars Järnström.
 
Vipp står för värdeskapande i fiberbaserade processer och produkter.  Forskarskolan är ett samarbete mellan 16 företag inom främst pappers- och massaindustrin och Karlstads universitet. Forskarskolan startade 2011 och omfattar nu 18 doktorander. 
 
”Att vi nu kan utvidga är ett kvitto på gott resultat hittills inom forskarskolan och vi ser fram emot att fördjupa samarbetet med företagen ytterligare”, konstaterar Lars Järnström.
 
Vipp forskarskola bedrivs i samarbete mellan Kemiteknik, Energi,-miljö- och byggteknik, Centrum för Tjänsteforskning på Karlstads universitet samt ett stort antal ledande företag inom främst skogsindustrin i Sverige och Finland. Forskarskolan har tre områden: Tillverknings- materialinriktad forskning (papper & massa), forskning om energi- och miljöaspekter (energi & miljö) samt forskning om värdeskapande processer och tjänsteperspektiv (tjänster). Den totala budgeten är på drygt 85 miljoner kronor för åren 2011-2019. Finansiärer är KK-stiftelsen, näringslivet och Karlstads universitet.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2014-03-26

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Marknad Övriga Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK