...
Nu återvinner vi allt mer i Europa

Återvinningen av hushålls- och förpackningsavfall ökar i Europa. Det visar färsk statistik från Eurostat, EU:s statistikkontor.
Under år 2012 återvanns 42 procent av sådant avfall i Europa till nytt material. Mest avfall per capita produceras i Danmark, medan materialåtervinningen är störst i Tyskland.
I vissa europeiska länder är återvinningen i form av material eller energi fortfarande dock mycket låg och sämst är man i Rumänien.


Den totala mängden avfall som återvinns har ökat från 18 procent 1995 till 42 procent 2012, om man räknar samman materialåtervinning och kompostering.

År 2012 slängde varje europé i genomsnitt 492 kilo avfall. Det mesta skickades till central behandling, varav 24 procent till förbränning, 27 procent materialåtervanns och 15 procent komposterades. Resterande 34 procent deponerades.

Danskarna slänger mest avfall, 668 kilo per invånare, medan materialåtervinningen är störst i Tyskland, där 65 procent av avfallet blir nya material eller kompost.

Även om återvinningen ökar generellt finns det fortfarande länder där större delen av avfallet hamnar på tippen, exempelvis Rumänien där 99 procent av hushållsavfallet deponeras och Malta där 87 procent deponeras.

I Sverige materialåtervanns 47 procent av avfallet under 2012. 52 procent förbrändes och 1 procent lades på deponi. Eftersom såväl värme som el återvinns från svenska anläggningar för avfallsförbränning klassas även det som en återvinningsmetod. I övriga Europa är energiåtervinning från avfallsförbränning inte lika vanlig.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2014-03-28

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaterial Marknad Övriga Övrigt Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK