...
Dags för uppdatering av Etiketthandboken

Egentligen heter den ju ”Handbok i etikett”, men till vardags säger alla ”Etiketthandboken”. Den kom på marknaden år 2004 och är sedan dess en bra hjälp, när etikettbranschen har behov att berätta för sina kunder vad en etikett kan göra och vad man ska tänka på när man beställer etiketter. Nu fyller den 10 år och det är dags för en översyn.
Bakom uppdateringen ligger tidningen nord emballage och intresseorganisationen Etikettgruppen.


Uppdateringen av handboken kommer att ske i form av en artikelserie om etikettryck och vad etiketten kan göra, när det gäller att informera och marknadsföra, som ska publiceras i åtta utgåvor av nord emballage 2014 – 2015.
Artiklarna är tänkta att ligga till grund för den nya handboken och Etikettgruppen, i vars styrelsen projektet är förankrat, tycker det är en utmärkt idé.

Ett samarbete mellan nord emballage och Etiketgruppen har nu inletts och för närvarande pågår arbetet med att sätta samma en projektgrupp och tydliggöra vad som måste vara med i artiklarna. Parterna är överens om att det finns ett klart behov av att flytta fram etiketten i tänket hos varumärkesägare: ofta är etiketten något man tänker på sist i en lansering.

När allt är på plats och den nya boken lanserad, planerar nord emballage dessutom att genomföra minst tre endagsarskurser i etikettryck och etikettänk i Stockholm, Göteborg och Malmö. Projektet ska sedan avslutas på Scanpack 2015 under arbetsnamnet ”Etiketten i fokus”.

Etikettgruppen är organiserad inom Grafiska Företagens Förbund, GFF, och är en del av Sveriges Grafiska Medieförening, SGM. Etikettgruppen består av cirka 20 tryckeriföretag och 20 leverantörsföretag och gruppen erbjuder en mötesplats för etikettbranschen och för branschens talan i frågor av gemensamt intresse.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2014-04-02

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Etikett/Märkning Förpackningsmaterial Marknad Övriga Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK